Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej

0
1350
views

Czy inwestorzy w codziennej praktyce faktycznie napotykają na konflikty? Czy lokalna społeczność jest jedynym oponentem? Jakie są główne obawy protestujących? Jakie mechanizmy minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych nastrojów, stosują zarządzający projektami? Które z tych rozwiązań okazują się wartościowe?

To część pytań, na które odpowiedzieli zaproszeni do badania przez Ambiens sp. z o.o. uczestnicy rynku wiatrowego.

Wydaje się, że akceptacja społeczna energetyki wiatrowej nigdy nie była zagadnieniem tak żywym i gorącym. Dyskutowane obecnie regulacje dotyczące sztywnych odległości farm wiatrowych od zabudowań i terenów leśnych w głównej mierze sprowadzają się właśnie do tematyki lokalnych społeczności i ich obaw. Ze strony rynku również płyną sygnały potwierdzające tą tezę. Znane są przypadki projektów wiatrowych, których dalszy rozwój został porzucony po wybuchu niechęci lokalnych społeczności. Niejednokrotnie takie emocje rozniecane były przez polityków próbujących zwiększyć swoją popularność.

Wyniki ostatniego raportu, przeprowadzonego w sierpniu 2013 roku: „Bariery rozwoju energetyki wiatrowej” przedstawiły problem konfliktów społecznych jako jeden z częściej wymienianych czynników utrudniających realizację projektów wiatrowych. Istota tego problemu była przyczyną do pogłębienia tematu i stworzenia kolejnego raportu poświęconego właśnie tej tematyce: „Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej” – mówi Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu Ambiens.

Rezultat przeprowadzonego badania, pomimo że w części zagadnień możliwy do przewidzenia przez praktyków, w kilku miejscach może zaskakiwać. Bardzo wartościowe jest zestawienie doświadczeń wielu branżowych ekspertów. Wiele osób w sposób emocjonalny i krytyczny wyrażało się o intencjach protestujących i ich oczekiwaniach finansowych. Ton komentarzy uwiarygodnia wnioski końcowe i pokazuje skalę problemu.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że konflikty społeczne pojawiają się najczęściej podczas etapu uzyskiwania decyzji środowiskowej, a główne powody ich występowania, wskazywane przez respondentów to obawy o zdrowie, obawy o pogorszenie komfortu życia czy też strach przed spadkiem cen nieruchomości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.

Raport „Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej:

http://www.ambiens.pl/pliki/raport-konflikty-spoleczne-w-energetyce-wiatrowej-2014.pdf

 

Raport wykonany przez Ambiens sp. z o.o.