Preferencyjne kredyty na ocieplenie budynków dla mieszkańców woj. podlaskiego

0
1429
views

Bank Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku oferuje preferencyjne kredyty na inwestycje wspierające ochronę środowiska na terenie woj. podlaskiego.

Pula możliwości jest szeroka – wnioski można składać zarówno na kupno pomp ciepła, kolektorów słonecznych, przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym np. na wymianę starych okien na nowe, zastąpienie starych kotłów nowymi niskoemisyjnymi, czy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kredyty z dofinansowaniem WFOŚiGW w Białymstoku dostępne są dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota kredytu jest różna dla poszczególnych wnioskodawców.

Klienci indywidualni (osoby fizyczne) mogą ubiegać się maksymalnie o 100 tys. zł kredytu. W przypadku osób prawnych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pula ta wynosi już 300 tys. zł. 500 tys. zł jest graniczną wielkością kredytu dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym oraz usuwaniem ich skutków. Preferencyjnym finansowaniem, niezależnie od wnioskodawcy, może być objęte do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Oprocentowanie kredytów z dopłatą WFOŚiGW jest niższe o 1.p.p. od WIBORU 3M. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat, a prowizja to 1,5 proc. kwoty udzielonego kredytu. Preferencyjne finansowanie dotyczy inwestycji, które realizują cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W praktyce klienci najczęściej składają wnioski o kredyt na zakup nowoczesnych urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła i innych odnawianych źródeł energii, a także na poprawę parametrów  cieplnych budynków (poprzez wymianę okien, drzwi, docieplenie ścian i stropów), ograniczając tym samym koszty eksploatacji budynków. Warto wszakże podkreślić, że dofinansowaniem objęte mogą być i inne inwestycje przynoszące korzyści dla środowiska.

Decyzję o udzieleniu preferencyjnego kredytu podejmuje Bank, po wcześniejszym zaakceptowaniu danego projektu przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Wszyscy klienci zainteresowani dofinasowaniem mogą wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej nanku pod adresem www.bosbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy lub zgłosić się do EKOdoradców w placówkach BOŚ Banku na terenie województwa podlaskiego.

– Białystok, ul. Piękna 1, 85 742 21 56,
– Łomża, ul. Sienkiewicza 10 , 86 215-48-81
– Suwałki, ul. Kościuszki 64, (87) 563-16-56

Więcej informacji na ten temat na www.bosbank.pl