Przekroczenie progu dochodowego nie będzie powodem utraty zasiłku

0
1180
views

Wraz z nadejściem 2016 r. w życie ma wejść nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wynika z niej, iż przekroczenie progu dochodowego przez dane rodziny nie będzie miało wpływu na to czy otrzymają zasiłek.

Na dzień dzisiejszy chcąc otrzymać zasiłek dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł, natomiast  gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko 664 zł. Wystarczy, iż kwota ta zostanie minimalnie przekroczona, to automatycznie tracimy prawo do zasiłku.

Na przyszły rok planowane są zmiany, a zasada ,,Złotówka za złotówkę’’ ma się do nich przyczynić.
– ,,W przypadku przekroczenia progu dochodowego świadczenie rodzinne będzie dalej wypłacane, ale jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę, o którą ten próg jest przekraczany’’ – powiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz dla serwisu infoWire.pl

Najprościej mówiąc w momencie gdy nasz próg dochodowy zostanie przekroczony o 50 zł, to zasiłek wyniesie 50 zł mniej itd. Niemniej minimalną kwotą świadczenia będzie 20 zł.

Przewiduje się, że wprowadzając takie zmiany na zasiłek i jego dodatki będzie mogło liczyć dodatkowo 160 tys. rodzin.

 

zd24