Pracownicy spoza UE będą w Polsce potrzebni.

0
1357
views

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o cudzoziemcach, który zakłada, że będą oni mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz zakładu z innego kraju.

Nowela projektu, to raczej nie wspaniałomyślność, ale dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 2014 r. ws. warunków wjazdu, oraz pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie termin wdrożenia dyrektywy upłynął 29 listopada 2016 r.

MSWiA tłumaczy, że głównym celem zmian jest uproszczenie uregulowań dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Najdłuższy okres przeniesienia dla pracowników kadry kierowniczej, jak również specjalistów będzie wynosił 3 lata i rok w przypadku pracowników odbywających staż.

Osoby te będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich jak tylko skończy się ważny termin z wyjątkiem ewentualnego zezwolenia na pobyt opierającego się na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

,,Aby skorzystać z przeniesienia, wymagane będzie wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż” – podaje Centrum Informacyjne Rządu.

 

Wiadomości