Polska zostanie uznana za rynek rozwinięty?

0
1235
views

Spółka FTSE, zajmująca się obliczaniem indeksów międzynarodowych, jest bliska przyznania Polsce statusu rynku rozwiniętego – poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.

FTSE rozważa nad włączeniem Polski do kategorii „FTSE Developed Markets”, czyli państwa uznawanych przez firmę za kraje o rynkach rozwiniętych. „FTSE jest pierwszą agencją indeksową, która jest bliska nadania Polsce statusu rynku rozwiniętego” – wskazano w giełdowej prezentacji.

Obecnie – od 2008 r. – Polska należy do kategorii „FTSE Advanced Emerging Markets” (zaawansowanych rynków wschodzączych – red.)

Główne czynniki brane pod uwagę przy decyzji o podniesieniu statusu rynku to:

  • Poziomu rozwoju gospodarczego
  • Jakości krajowego rynku kapitałowego, jego regulacji i infrastruktury
  • Znaczenia i dostępności polskiego rynku kapitałowego dla zagranicznych inwestorów
  • Oceny ogólnej atrakcyjności rynku kapitałowego dla inwestorów międzynarodowych

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

 

msn.com