UOKiK sprawdza zaskakujące podwyżki cen

0
1334
views

W tej chwili UOKiK zajmuje się 12 sprawami dotyczącymi podwyżek cen niektórych produktów spożywczych. Głównie dotyczy to masła, jabłek, cukru, mleka i kilku innych.
Jak zaznacza UOKiK postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy.

Niemniej, wystąpiono do właścicieli poszczególnych sklepów o przesłanie korespondencji z dostawcami masła i teraz urząd czeka na odpowiedź.

,,Po analizie przesłanych materiałów będziemy mogli ustalić mechanizmy kształtowania stawek za masło oraz sprawdzić, czy sieci handlowe nie wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na wysokość cen’’ – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Prezes wspomina również o nowym prawie, a mianowicie ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej, która weszła w życie w czwartek.

,,Celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca. UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach nowej ustawy. Obserwujemy znaczne zainteresowanie przedsiębiorców nowym prawem.

Liczba spraw zgłaszanych do nas bezpośrednio na początku obowiązywania ustawy oraz sygnałów pochodzących z mediów i rynku, pokazuje że te przepisy były potrzebne. Słabsi uczestnicy w łańcuchu dostaw żywności potrzebują ochrony’’ – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

 

Julian Z. Pankiewicz, Wiadomości