Miliard złotych dla nowatorskich projektów

0
1410
views

Prawie miliard złotych na wsparcie najbardziej nowatorskich projektów polskich spółek technologicznych. Minister Jarosław Gowin ogłosił dziś wyniki konkursu BRIdge Alfa z rekordowym, najwyższym w historii budżetem.

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, a polskie firmy środków i odpowiednich zachęt do wprowadzania na rynek rodzimych technologii, produktów i usług. Skutecznie wspieramy przedsiębiorców stawiających na innowacje.
To zarówno miliardy złotych, które przekazujemy poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i korzystne dla przedsiębiorców zmiany w prawie wprowadzone w ustawach o innowacyjności.

Nie mówimy, że coś zmienimy, po prostu to zmieniamy  – mówił podczas ogłoszenia wyników wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ograniczenie ryzyka i kompleksowe wsparcie

Program BRIdge Alfa jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Ma na celu wsparcie najbardziej nowatorskich projektów na wczesnym etapie rozwoju, a następnie ich komercjalizację. Służy temu sieć wehikułów inwestycyjnych – tzw. Alf – stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji „od pomysłu do przemysłu”, wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wyszukiwarka firm, usług, produktów

Oferta jest wyjątkowo atrakcyjna dla najlepszych przedsiębiorców zajmujących się zawodowo wyszukiwaniem najciekawszych projektów. NCBR, ograniczając ryzyko po ich stronie, oferuje dofinansowanie  w wysokości 80% budżetu tworzonej Alfy. Jednocześnie BRIdge Alfa zapewnia ogromne korzyści wynalazcom i twórcom technologii. Wybrane przez Alfy projekty otrzymują wszechstronne wsparcie: poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc.

Co ważne, otrzymują wsparcie finansowe i opiekę biznesową, pozostając współwłaścicielami praw własności intelektualnej i zakładanych firm. W obecnej edycji programu NCBR ma przy tym prawo pierwokupu spółek, by w razie potrzeby zagwarantować niezbędne finansowanie najlepszym, strategicznym projektom.

Rekordowy budżet, duża konkurencja

Ogromne zainteresowanie konkursem i jego wyniki dowodzą, że stworzyliśmy atrakcyjny mechanizm wsparcia projektów w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept. Dzięki rekordowemu budżetowi, wysokiej jakości ubiegających się o wsparcie zespołów zarządzających i bogatemu portfolio zgłoszonych przez przyszłe Alfy projektów w przyszłym roku znacząco wzrośnie liczba nowatorskich projektów, które mają szanse stać się przełomowymi – powiedział prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR.

Rozstrzygnięty właśnie II konkurs BRIdge Alfa był adresowany do szerokiego grona podmiotów, a dzięki wprowadzonym przez NCBR korzystnym zapisom w regulaminie mogły w nim wziąć udział także podmioty, które nie dopełniły jeszcze ustawowego obowiązku rejestracji w KNF. Budżet konkursu wynosił rekordowy miliard złotych, a o dofinansowanie na utworzenie Alfy można było się ubiegać w ramach dwóch ścieżek: „A” – przeznaczonej dla inwestorów z niższym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu z budżetem od 6,25 do 25 mln zł oraz „B” – dla inwestorów z większym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu z budżetem od 25 do 50 mln zł.

Spośród wartych aż 3 miliardy złotych 98 wniosków, które wpłynęły do NCBR, do oceny merytorycznej przeszło 66. Ich wartość wynosiła ponad 2 miliardy złotych. Ostatecznie ocenę pozytywną otrzymały 44 projekty, a do dofinansowania zostało rekomendowanych 28 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 922 mln zł. Najwięcej zwycięskich projektów zgłosili przedsiębiorcy z woj. małopolskiego (9),  dolnośląskiego (5) i wielkopolskiego (3).

Nowe Alfy, kolejne nowatorskie projekty

Planowane przez przyszłe Alfy inwestycje obejmują projekty z różnych dziedzin i obszarów, wśród których znajdują się m.in. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty oraz automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Nowe Alfy dołączą do utworzonych w ramach I konkursu 21 funduszy, które dysponują łącznym budżetem w wysokości ponad 480 mln zł dla biznesu. Dokonują już pierwszych inwestycji w spółki, wśród których znajdują się m.in. Dystrogen (nowatorska terapia biotechnologiczna dla leczenia choroby rzadkiej – choroby Dushena) czy Skynamo Aerospace („latający skuter” do zastosowań do celów sportowo-rekreacyjnych oraz w wersji specjalistycznej dla służb ratunkowych oraz mundurowych).

Z kolei w ramach etapu pilotażowego w 2015 roku uruchomionych zostało 10 funduszy, które powołały 47 spółek technologicznych. Jedną z nich był Photon, który stworzył i wprowadził na rynek innowacyjnego w skali świata robota edukacyjnego dla dzieci.

 

Lista rankingowa II konkursu BRIdge Alfa