Represjonowani z powodów politycznych

0
901
views

W Skarżysku- Kamiennej, w dniu 15 czerwca br. miała miejsce niezwykła konferencja. Spotkali się bowiem na niej działacze opozycji antykomunistycznej, w tym zaproszone były osoby represjonowane z powodów politycznych, którzy internowani byli w stanie wojennym.

Ogólnopolska konferencja

Wspomniana konferencja mająca miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, była okazją do obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego. Wspomniane spotkania, które zorganizowane zostało na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone było mszą koncelebrowaną w Ostrej Bramie.

Najważniejszym punktem wspomnianej konferencji, było wręczenie odznaczeń Pro Patria, przyznawanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci narodowej. Wśród odznaczonych przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, byli Marzena Zajączkowska, Teresa Jurczyk, Stanisława Gawlik, Janusz Maciejewski, Ryszard Sztando, Bogdan Migas i ksiądz Marek Tabaszewski.

List pana prezydenta

Minister Kasprzyk wygłosił stosowne przemówienie, jak również odczytano list od prezydenta Andrzeja Dudy. Należy podkreślić, iż zabrał też głos skarżyski radny, represjonowany przez władze PRL, Jerzy Stopa, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego.
Jerzy Stopa wyraził zadowolenie z obecności na wspomnianej konferencji ministra Kasprzyka. Było to według jego słów promocją dla naszego miasta.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz