Cele resortu nauki na rok 2011

0
747
views

Reforma szkolnictwa wyższego i wspieranie innowacji oraz promocja współpracy międzynarodowej polskich naukowców – to główne działania zaplanowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

„Do końca marca 2011 roku powinna zostać uchwalona nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
To dwa akty prawne wprowadzające reformę szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych zadań resortu w przyszłym roku będzie wdrażanie tej reformy. Wymaga to m.in. wydania kilkudziesięciu rozporządzeń, szczegółowo regulujących niektóre kwestie” – powiedział rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.
Resort będzie kontynuował wdrażanie reformy nauki, która rozpoczęła się wraz z wejściem w życie ustaw regulujących działalność instytucji naukowych 1 października 2010 r. Zgodnie z nowymi przepisami więcej pieniędzy na badania będzie rozdzielane w konkursach.
Ich organizacją zajmie się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz nowoutworzone Narodowe Centrum Nauki.
Na początku roku ma też powstać Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), który będzie oceniał efekty pracy instytutów naukowych, instytutów badawczych i jednostek organizacyjnych uczelni. Od tej oceny będzie zależała wysokość dotacji dla tych instytucji.
Czy ściśle określone cele resortu wpłyną pozytywnie na jakość szkolnictwa – miejmy nadzieję, że tak. A nawet jeśli coś nie wyjdzie, to przecież najlepszą nauką, jest nauka na błędach…

ZielonyDziennik.pl, Maja Trzeciak