MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUNÓW I TKACZY.

0
869
views

Muzeum mieści się w budynku o charakterze zabytkowym, tzw. pałacyku miejskim, wybudowanym w latach dwudziestych XX wieku w najstarszej części miasta.

W latach 30 – tych był własnością ks. prob. kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Józefa Masłowskiego, zmarłego w 1946 roku. Jest on pochowany na starym cmentarzu przy głównej alei. Po jego śmierci spadkobierczynią została pani Fabiańska. Mieściły się także w tym miejscu m.in. miejski oddział koła Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz koło miejskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pani Fabiańska odsprzedała budynek na potrzeby muzeum w końcu lat 80 – tych.

Przeprowadzono gruntowny remont, a w 1993r. powstało tam Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Do pałacyku przylega dziedziniec z zielenią parkową, na którym odbywają się rożnego rodzaju imprezy. Dyrektorem jest pan Jerzy Chrzanowski – lokalny patriota, miłośnik „miasta zdunów i tkaczy”.

Muzeum ma charakter głównie historyczny i gromadzi przede wszystkim archiwalia (dokumenty, fotografie, druki), które obrazują powstawanie i losy miasta. Mieszczą się tu działy: historyczny, techniczny, numizmatyczny,  biograficzny, archeologiczny, militarny oraz dział sztuki. Muzeum obejmuje około 10 tysięcy eksponatów z zakresu etnografii, archeologii, sztuki, przemysłu, rzemiosła i handlu. Znajduje się tu m.in. olejny obraz z drugiej połowy XIX wieku przedstawiający panoramę Zduńskiej Woli. Szczęśliwie odnalezione płótno – będące najstarszym wizerunkiem miasta – zostało zakupione dzięki datkom mieszkańców miasta i jego przyjaciół.

Wiele spośród eksponatów można oglądać  na stałych wystawach takich jak: „Rodowód miejski przemysłowej Zduńskiej Woli”, ”Salon mieszczański z przełomu XIX i XX wieku”, czy „W dawnej zduńskowolskiej aptece”.

Mają tu miejsce także czasowe ekspozycje stałych cyklów: „Dzieci w dawnej fotografii ”oraz „Zduńska Wola jaka była” (z cyklu „Przeszłość opisana światłem”), „Dawne kowalstwo, ślusarstwo i odlewnictwo miejskie” (z cyklu „ Prezentacje etnologiczne”), „Pokój pamięci – gmina wyznania mojżeszowego w Zduńskiej Woli. Obecność i zagłada”” ( z cyklu „Życie religijne miasta”) czy „Opieka sanitarno – zdrowotna w Zduńskiej Woli do 1939 r.” ( z cyklu „Tym, którzy ratują życie”).

Serdecznie zachęcamy do  odwiedzenia  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Agnieszka Jabłońska