Remontują bulwar

0
870
views

Trwają prace przy osuwisku pomiędzy Wolą Zamkową a mostem kolejowym na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Do 30 listopada 2013 roku bulwar zostanie odnowiony.

We wrześniu 2012 r. pomiędzy Wolą Zamkową a mostem kolejowym powstało osuwisko. Zniszczony został 110-metrowy odcinek bulwaru. Specjalistyczna ekspertyza wykazała, że główną przyczyną zapadnięcia się części nabrzeża było długotrwałe obniżenie poziomu wody w Wiśle, ponieważ zmniejszenie słupa wody spowodowało redukcję siły dociskającej żelbetową ściankę do powierzchni skarpy. Do powstania w niej szczelin i rozluźnień mogła się też przyczynić powódź z 2010 roku, kiedy doszło do mechanicznego wypłukania osadów przez wody podziemne wsiąkające w skałę lub glebę.

Ponieważ nabrzeże stanowi własność zarówno miasta, jak i Skarbu Państwa reprezentowanego w tym przypadku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, remont wykonany jest na koszt obu właścicieli.

Zakres prac podzielony jest na dwa etapy, ponieważ część prac wykonuje właśnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonawcą jest warszawską firmą AARSLEFF Sp. z o.o., która za 921 tys. zł. wykona prace na nabrzeżu. Na usunięcia osuwiska Toruniowi udało się uzyskać z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę w wysokości 80 proc kosztów naprawy.

– Firma rozpoczęła już prace. Obecnie prowadzona jest rozbiórka tej części bulwaru – mówi dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Szczepan Burak.

Plac budowy został przekazany wykonawcy 28 sierpnia 2013 roku. Firma wykona ścianę szczelną na pograniczu wody i gruntu na długości 110 metrów oraz rozbierze i wykonana oczep oraz pokrycie brzegowe. Z osuwiska usunięta zostanie również warstwa nasypowa, wymieniony zostanie grunt a na jego miejsce zostanie nasypany i zagęszczony nowy, o odpowiednich właściwościach geotechnicznych. Następnie budowlańcy uformują skarpę, ułożą geowłókninę i odtworzą pokrycie. Na zakończenie wykonane zostaną dwa ciągi schodów. Koniec prac planowany jest na 30 listopada 2013 roku.