Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym

0
1418
views

Zwiększenie uprawnień policji i straży miejskiej do karania kierowców przekraczających przepisy poza drogami publicznymi oraz odholowanie na koszt właściciela pojazdu zaparkowanego w miejscu dla niepełnosprawnych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, uwzględnia on orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., kwestionujące przepadek đna rzecz Skarbu Państwa – bez prawomocnego orzeczenia sądu – pojazdu usuniętego z drogi w wyniku naruszenia przepisów.

W projekcie zaproponowano skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – czasu, w jakim starosta ma występować do sądu z˙wnioskiem o˙przepadek pojazdu. Sąd orzekałby o˙przepadku pojazdu w˙postępowaniu cywilnym w trybie nieprocesowym. Zgodnie z projektem, opłaty za odholowanie i parkowanie usuniętych pojazdów mają stanowić dochód powiatu. Rada Powiatu ma corocznie ustalać w˙uchwale wysokość opłat za holowanie i parkowanie (przechowywanie) pojazdu.

Projekt zakłada też, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma udzielać powiatom dotacji w wysokości proporcjonalnej do liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji (wraków) i przekazanych do stacji demontażu.

Zapisano także, że pojazd zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych będzie odholowywany na koszt właściciela. Pojazdy będą też odholowywane, gdy kierowca zaparkuje na miejscu oznaczonym znakiem “zakaz postoju” lub “zakaz zatrzymywania się”, pod którym będzie informacja o˙usunięciu pojazdu na koszt właściciela.