Katastrofa wisi nad Europą

1
1229
views

Opublikowane wczoraj przez Eurostat dane o deficycie budżetowym są najgorsze w historii Unii Europejskiej od czasu wprowadzenia w 1999 roku wspólnej europejskiej waluty – euro.

Deficyt był najwyższy, biorąc pod uwagę zarówno wszystkie kraje strefy euro, tzw. starą Unię, jak i Unię poszerzoną do 25 i 27 państw.

Deficyt budżetowy całej Unii Europejskiej wyniósł w 2009 roku 6.8 proc. PKB, a w strefie euro 6,3 proc. PKB.

Dla Polski wynik na poziomie 7,1 proc. to również najwyższy w historii naszego kraju deficyt od momentu wejścia do UE.

– Deficyt budżetowy Polski był wyższy od średniej europejskiej i to w sytuacji, kiedy Polska była tą „zieloną wyspą” na mapie Europy. Warto zwrócić uwagę na to, iż Polska ma wysoki strukturalny deficyt budżetowy. Co roku będzie się on dokładał do długu publicznego i sytuacja z roku na rok będzie coraz gorsza – powiedział WP profesor Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej.

– W ciągu najbliższych 2-3 lat niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich działań, które obniżyłyby strukturalny deficyt budżetowy. W przeciwnym wypadku Polska może znaleźć się w bardzo niekomfortowej sytuacji, podobnej do Grecji, choć pewnie nie tak mocnej – dodał prof. Rybiński.

W porównaniu do 2008 roku widać bardzo gwałtowny przyrost deficytu w takich krajach jak Irlandia, Grecja, Wielka Brytania czy Hiszpania

– Grecja jest bankrutem, tylko kwestią czasu jest, kiedy całkowicie zbankrutuje. Wkrótce może dojść do sytuacji, kiedy będzie się musiała zwracać o pomoc finansową na warunkach rynkowych i na nowo negocjować warunki spłaty – twierdzi profesor Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej.

Eurostat podchodzi z dużą dozą rezerwy do danych z Grecji. Europejskie Biuro Statystyczne wciąż bada i uściśla informacje z tego śródziemnomorskiego kraju wraz z tamtejszym biurem statystycznym. Prawdopodobne jest, że na skutek tych badań dokonana zostanie rewizja greckiego PKB o 0,3-0,5 punktu procentowego – czytamy w raporcie Eurostatu.

Oznacza to, że ostateczny deficyt Grecji w 2009 mógł wynieść nawet 14,1 proc. PKB.

WIĘCEJ NA: WP.pl