Czy ekologiczna żywność oznacza zdrową?

0
1441
views

Popularne dziś określenie „żywność ekologiczna” często bywa używane zamiennie z określeniem „zdrowa żywność”. Jednakże podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną

– drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych i nie narzucającą żadnych określonych standardów.

Co to jest żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna to żywność uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. W takim gospodarstwie prowadzona jest kontrola sposobu produkcji, a nie tylko produktu końcowego. Jakość produktów zależy zarówno od warunków środowiskowych, jak i od sposobu ich wytwarzania.

Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewnić ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz stanowić zrównoważony system pod względem:

* ekologicznym, czyli nie obciążającym środowiska

* ekonomicznym, w dużym stopniu niezależnym od nakładów zewnętrznych

* społecznym, umożliwiającym rozwój wsi i rolnictwa

Oznaczenia żywności ekologicznej

Na “ekoproduktach” zawsze powinna znaleźć się informacja o jednostce certyfikującej. Takie produkty są coraz częściej oznaczone unijnym symbolem Rolnictwo ekologiczne lecz
oprócz wspominanego, coraz powszechniej stosowanego logo europejskiego z kłosem, uprawnienia jednostek certyfikujących, mają:

* AGRO BIO TEST Sp. z o. o.;

* BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.;

* BIOEKSPERT Sp. z o.o.;

* COBICO Sp. z o.o.;

* EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.;

* Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.

* POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ODDZ/ W PILE.

W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest regulowana rozporządzeniem, czyli aktem prawnym najwyższej rangi (Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91, z dnia 1.01.93 r., w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych, obowiązujące w państwach członkowskich UE). Od maja 2004 rozporządzenie to obowiązuje również w Polsce.

Żywność ekologiczna w Polsce

Polski rynek żywności ekologicznej jest obecnie szacowany na ok. 50 milionów EURO. Żywność certyfikowaną kupuje już ok. 7% polskich konsumentów – głównie w specjalistycznych sklepach oraz bezpośrednio u rolników. Powierzchnia polskich upraw ekologicznych rośnie dynamicznie, jednakże jej udział w całkowitej powierzchni rolnej jest wciąż niski – ok. 1%.

ZielonyDziennik.pl, Julian Z. Pankiewicz