GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach Polaków

0
1150
views

GUS: wynagrodzenia wzrosły o 2,1% w ujęciu rocznym
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2010 r. wzrosło o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 2,1% i wyniosło 3433,32 zł, podał we wtorkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lipcu 2010 roku wzrosło o 0,3% do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym – o 1,4% i wyniosło 5349,6 tys. osób, podał GUS.

Wyszczególnienie VII 2010 ___ I–VII 2010
——————————————————————————–
w liczbach bezwzględnych VI 2010 = 100 ___ VII 2009 = 100 ___ I–VII 2009=100
——————————————————————————–
Sektor przedsiębiorstw
Zatrudnienie w tys. 5349,6 ___ 100,3 ___ 101,4 ___ 99,8
——————————————————————————–
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł ___ 3433,32 ___ 100,9 ___ 102,1 ___ 102,5
w tym bez wypłat z zysku 3419,23 ___ 100,9 ___ 102,5 ___ 102,6
——————————————————————————–

GUS