Tajny zapis 3D

0
1600
views

Dzięki laserowemu łączeniu i dzieleniu molekuł uzyskano nową optyczną metodę gęstego zapisu informacji, która może posłużyć do nanoszenia ukrytych danych.

Dane mogą zostać odczytane tylko za pomocą obrazowania wspomaganego generacją drugiej harmonicznej, a zatem przy użyciu techniki optyki nieliniowej, nie będą widoczne gdy posłużymy się optyką liniową.

Zespół z francuskiego uniwersytetu w Angers, pracujący pod kierunkiem Konstantinosa Iliopoulosa, stworzył polimery bazujące na kumarynie. Mają one tę właściwość,że pod wpływem światła laserowego o długości fali większej niż 300 nm powstają z nich dimery, a gdy długość jest mniejsza niż 280 nm, dimery ponownie stają się dwoma osobnymi molekułami. Cały proces można kontrolować i wykorzystywać podczas zapisu, odczytu i usuwania informacji.

Denis Gindre, jeden z twórców nowej techniki zapisu, wskazuje na jej trzy zasadnicze zalety; wysoką gęstość zapisu, możliwość wielokrotnego wprowadzania danych oraz niemożność wykrycia informacji za pomocą optyki liniowej.

Dane można odczytać za pomocą obrazowania wspomaganego generacją drugiej harmonicznej (SHG), kiedy to fotony oddziałują na polimer. Poziom sygnałów SHG jest znacząco niższy z obszarów zapisanych niż z niezapisanego tła, co tworzy dwa poziomy logiczne. Testy wykazały, że podczas odczytu nie dochodzi do utraty danych, gdyż światło ultrafioletowe generowane przez SHG nie jest absorbowane przez molekuły.

Dane mogą być zapisywane w wielu różnych materiałach. Nie są widoczne za pomocą takich technik jak mikroskopia optyczna, polaryzacyjna, mikroskopia sił atomowych itp. Twórcy nowej metody mówią, że można ją wykorzystać np. to znakowania oryginalnych produktów, co ułatwi walkę z podróbkami.

Źródło: kopalniawiedzy.pl