Odwracamy się od centrów handlowych?

0
1169
views

W Europie buduje się coraz mniej tego typu obiektów.
Liczba oddawanych do użytku nowych centrów handlowych w Europie spadła do najniższego poziomu od 2005 r.

W pierwszej połowie 2010 r. na rynek trafiło jedynie 2,1 miliona mkw. powierzchni centrów handlowych brutto. Łącznie otwarto 64 centra, co stanowi spadek o ok. 50% w ujęciu rocznym w porównaniu do tego samego okresu w 2009 r., kiedy to na rynku pojawiło się 120 nowych centrów handlowych – podaje Cushman & Wakefield.

W ostatnich latach planowana powierzchnia kurczyła się we wszystkich krajach europejskich. W pierwszej połowie 2010 r. w dziesięciu krajach nie otwarto żadnego centrum handlowego. Dotyczyło to między innymi Czech, Węgier i Irlandii. W krótkim okresie nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu
podaży nowej powierzchni.

Rosja oraz Turcja wciąż znajdują się na szczycie listy państw o największej ilości planowanej powierzchni centrów handlowych. Wielkość planowanych tam tego typu inwestycji
w latach 2010-2011 stanowi ponad połowę łącznej planowanej podaży w Europie. W pierwszej połowie 2010 r. Rosja odnotowała największą podaż nowej powierzchni centrów handlowych (nieco poniżej 430.000 mkw. GLA), z czego 41% zlokalizowane było w Moskwie. Zdecydowanie największym projektem oddanym do użytku w pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. było centrum handlowe Vegas o powierzchni 130.000 mkw. otwarte w czerwcu w Moskwie.

Pod względem wzrostu procentowego najlepsze
wyniki nadal są udziałem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria odnotowała 96% wzrost w łącznej powierzchni centrów handlowych w pierwszej połowie 2010 r. W Bośni, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Słowenii podaż wzrosła o ok. 5-10%. W Europie Zachodniej najwięcej nowej powierzchni oddano do użytku we Włoszech oraz Niemczech.

Źródło: Cushman & Wakefield.