Co nowego w rozliczeniach i ulgach w 2011 r.

0
1349
views

Na posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawy o podatku dochodowym. Znalazły się w niej modyfikacje ustawy o pdof dotyczące preferencyjnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Ustawa przewiduje m.in., że dla skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów małżonków wystarczające będzie złożenie wniosku zawartego w zeznaniu tylko przez jednego z nich. Doprecyzowuje również pojęcie osoby samotnie wychowującej dzieci. Nowa redakcja art. 6 ust. 4 ustawy o pdof przynosi wyłączenie z preferencyjnego sposobu rozliczania się z fiskusem, przewidzianego dla tej grupy podatników, osób żyjących w konkubinacie.

Ustawa rozszerza również zakres tzw. ulgi internetowej, dając możliwość odliczania ulgi internetowej osobom korzystającym z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (laptopa, telefonu komórkowego) oraz w kawiarenkach internetowych. Prawdziwa rewolucja nastąpi jednak w dokumentowaniu prawa do ulgi. Od 2011 r. użytkownik internetu nie będzie musiał legitymować się posiadaniem faktury VAT. Każdy dowód, z którego będzie wynikało, że uiścił opłatę za użytkowanie internetu (np. przelew bankowy), będzie dowodem stanowiącym podstawę dokonania odliczenia.

Modyfikacji ulegną także przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Ustawodawca m.in. poszerzył krąg osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z ulgi na utrzymanie psa, o osoby niedowidzące. Zaznaczył przy tym, że pies musi posiadać status psa asystującego w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej. W odniesieniu do wskazanej ulgi, jak również dotyczącej opłacania przewodników osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością ruchu, a także ulgi z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi nadal nie będzie wymagane posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych na te cele wydatków. Nowością jest natomiast ustawowy zapis, z którego wynika, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej korzystający ze wskazanych ulg zobowiązany będzie do przedstawienia dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia.

Więcej na : http://www.podpowiada.gofin.pl/6,338,2267.html