Ulga internetowa: bardzo korzystne zmiany!

0
1124
views

Będzie można odliczyć Internet bez faktury. Do skorzystania z ulgi internetowej od przyszłego roku wystarczy dowód wpłaty.

Zakłada tak nowelizacja ustawy o PIT, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. – To bardzo korzystne zmiany, dzięki którym więcej osób będzie mogło skorzystać z ulgi internetowej. Zmiany będą się odnosić do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2011 r. Oznacza to, że zeznanie za 2010 r. złożymy jeszcze na dotychczasowych zasadach – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Korzystne zmiany

– Podatnicy nie będą już musieli gromadzić faktur VAT za 12 miesięcy. By skorzystać z preferencji, wystarczy np. otrzymane od operatora zbiorcze zestawienie będące dowodem opłaty. Poza tym z ustawy wykreślono zapis, że ulga dotyczy wydatków z tytułu użytkowania sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania. Oznacza to, że osoby korzystające z tzw. Internetu mobilnego, za pośrednictwem telefonu komórkowego czy laptopa, bez problemu będą mogły uwzględnić te wydatki w rozliczeniu rocznym – mówi Jacek Bajson, doradca podatkowy i dyrektor w TPA Horwath.

Obecnie warunkiem odliczenia jest posiadanie faktur VAT oraz dowodów ich zapłaty przez nabywcę usługi. W praktyce taki zapis sprawia sporo kłopotów np. tym podatnikom, którzy otrzymują rachunki wyłącznie w wersji elektronicznej, gdyż nie są to faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Ten sam problem dotyczy rachunków, które operator udostępnił do pobrania na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z nowelizacją dokument stwierdzający poniesienie wydatków musi zawierać: dane identyfikujące kupującego (czyli nabywcę usługi) i sprzedającego (czyli operatora), rodzaj zakupionej usługi (czyli dostęp do sieci) oraz kwotę zapłaty.

– Wystarczające do odliczenia ulgi będzie posiadanie dowodu opłaty za Internet na swoje nazwisko. Akceptowana będzie każda forma, np. dowód opłaty na poczcie czy potwierdzenie dokonania przelewu bankowego, także przez Internet. Jednak składając zeznanie za 2010 r., trzeba będzie jeszcze mieć wszystkie faktury VAT – mówi Anna Misiak.

Wydatki w e-kawiarni

Za 2011 r. będzie można też bez problemu odliczyć wydatki na korzystanie z sieci poza miejscem zamieszkania podatnika. Zakończy to spory dotyczące tzw. mobilnego Internetu, gdyż część organów podatkowych uważała, że w takim przypadku nie ma prawa do ulgi.

– Podatnicy będą też mogli bez przeszkód odliczyć udokumentowane wydatki na korzystanie z kawiarni internetowej. Jednak w tym przypadku konieczne będzie przedstawienie faktury, gdyż tylko tak można zidentyfikować nabywcę usługi – dodaje Anna Misiak.

Monika Pogroszewska

Więcej: Rzeczpospolita