Rok 2010 w ekologii i ochronie środowiska

0
1260
views

Powołanie nowego ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego, podpisanie kolejnych umów sprzedaży polskich praw do emisji dwutlenku węgla i fiasko proponowanego białowieskim samorządom programu dla rozwoju.

W zamian za rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego, to jedne z najważniejszych wydarzeń w ekologii 2010. styczeń 7 – Grupa Energa i Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" podpisały umowę na budowę i eksploatację elektrowni wiatrowej na terenach poeksploatacyjnych kopalni – pierwsza farma o mocy ok. 40 MW ma ruszyć za dwa lata. luty 1

– Prezydent Lech Kaczyński wręczył Andrzejowi Kraszewskiemu nominację na ministra środowiska. Kraszewski zastąpił na stanowisku Macieja Nowickiego, który w grudniu 2009 r. złożył dymisję i przeszedł na emeryturę. Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. 9 – Publiczne wysłuchanie w Sejmie na temat projektu ustawy o GMO. Projekt zakłada dostosowanie polskich przepisów do unijnych, wprowadzenie kontroli nad badaniami laboratoryjnymi i rejestracją obrotu nasionami.

Powołano podkomisję do prac nad projektem. 27 – Minister Środowiska Andrzej Kraszewski zaproponował białowieskim samorządom etapową realizację poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego – w pierwszej fazie o ok. 10,5 tys. ha. Samorządowcy oceniali, że to dobry punkt wyjścia do rozmów w sprawie zaproponowanego w połowie 2009 r. przez poprzedniego ministra środowiska – prof. Macieja Nowickiego Białowieskiego Programu Rozwoju. marzec 2 – Rząd przeznaczył ponad 30 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową do 2015 roku. Środki trafią m.in. na budowę 30,6 tys. km sieci kanalizacyjnej, modernizację 2,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, a także budowę 177 nowych oczyszczalni. 27 – Na godzinę zgasły światła w ramach ekologicznej akcji WWF "Godzina dla Ziemi". kwiecień 19 – Komisja Europejska w całości i bez żadnych poprawek zatwierdziła polski plan rozdziału uprawnień do emisji CO2, zgodnie z którym polskie przedsiębiorstwa otrzymają prawo do emisji 208,5 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Plan był uzgodniony wcześniej w negocjacjach z polskim rządem. 21 – Małgorzata Górska, koordynatorka kampanii "Via Baltica", na rzecz ochrony doliny Rospudy, odebrała tegoroczną Nagrodę Goldmanów w dziedzinie ochrony środowiska zwaną Ekologicznym Noblem. 22 – Polska otrzyma 13 mln euro otrzyma ze sprzedaży Japonii praw do emisji dwutlenku węgla z kolejnej umowy z tym krajem. Środki te trafią na ochronę klimatu i najlepsze projekty energetyczne maj 6 – 15 mln euro uzyskała Polska ze sprzedaży Irlandii praw do emisji dwutlenku węgla. 22 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 10 mln zł na pomoc związaną z powodzią. czerwiec 16 – Ekolodzy i naukowcy zaapelowali do rządu o naprawę nieskutecznego systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

Apel podpisali przedstawiciele 59 organizacji pozarządowych i 42 naukowców. Minister środowiska Andrzej Kraszewski, do którego trafił dokument zadeklarował, że zgadza się z częścią uwag. 17 – Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska przyspieszy prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy antypowodziowej. Termin wdrożenia dokumentu minął jesienią ubiegłego roku. W Polsce od 2008 r. trwają prace nad projektem zmian Prawa wodnego, które wprowadzą postanowienia dyrektywy powodziowej. 18 – Porozumienie powiatu olsztyńskiego, gminy Stawiguda i Politechniki Warszawskiej w sprawie budowy elektrowni słonecznej, która powstanie na lotnisku w Gryźlinach koło Olsztyna. Ma być największą tego typu w Polsce, mieć moc 1 megawata, powierzchnię 1 ha i kosztować 20 mln zł. 22 – W związku z powodzią rząd zaproponował uproszczenie i przyspieszenie wykupu gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe – wały, poldery czy zbiorniki retencyjne.

Taki projekt zaakceptowała sejmowa komisja nadzwyczajna ds. projektów związanych z likwidacją skutków powodzi. lipiec 1 – Unia Europejska wprowadziła oficjalne unijne logo dla produktów "bio" – pojawi się na nich listek złożony z unijnych gwiazdek na zielonym tle. 29 – Komisja Europejska zgodziła się na szeroką definicję rozpoczęcia procesu inwestycyjnego nowych elektrowni, które będą mogły korzystać z darmowych uprawnień do emisji CO2 po roku 2012. O taką definicję ubiegała się Polska. Porozumienie z KE pozwoli na uzyskanie darmowych uprawnień do emisji CO2 przez nowo budowane bloki o łącznej mocy do 15 tys. MW. wrzesień 17-19 – Kolejna edycja "Sprzątania Świata" w Polsce. 30 – Komisja Europejska wezwała 5 państw UE, w tym Polskę, do jak najszybszego dostosowania się do unijnych norm jakości powietrza.

Chodzi o stężenie niebezpiecznych cząsteczek o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, emitowanymi głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, które mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesne zgony. październik 21 – Ministerstwo Środowiska odwołało propozycję wsparcia dla inwestycji ekologicznych białowieskich gmin, w zamian rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego. Gminy nie zgodziły się na rozszerzenie Parku. Minister Kraszewski zdecydował o ograniczeniu wycinki drzew w Puszczy. Lasy Państwowe pozyskają w 2011 r. jedynie 48,5 tys. m sześc. drewna przy 102 tys. m sześc. drewna w 2009 r.

Wprowadził też zakaz polowań w lasach Puszczy. listopad Po 18 latach zakończyła działalność fundacja EkoFundusz. Fundacja, która dysponowała środkami z konwersji 10 proc. polskiego zadłużenia zagranicznego na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska przeznaczyła na ekologię ok. 2,5 mld zł. Pierwsza transza pieniędzy wpłynęła na konto Fundacji w listopadzie 1992 roku. 22 – 42 łosie odstrzelono w Polsce na potrzeby badań naukowych nad ich populacją. Miało być odstrzelonych 90 zwierząt, ale odstrzałów już nie będzie.

O wstrzymanie odstrzałów w polskim mateczniku łosia – w rejonie Kotliny Biebrzańskiej (Podlaskie) apelowali ekolodzy. grudzień 9 – Polski rząd doprowadził do unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej, która zabraniała Polsce wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Wyrok w tej sprawie ogłosił Sąd UE. Polska wygrała dzięki wytknięciu Komisji Europejskiej proceduralnego uchybienia.

 

PAP – Nauka w Polsce ago/ drag/bsz