BEZROBOCIE W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I JEGO GENEZA – RELACJA ZE ZJAZDU STOWARZYSZENIA SŁOWIAN W WARSZAWIE

1
1321
views

Podczas II Zjazdu Słowiańskiego 5 marca br. w Zajeżdzie u Witaszka oraz 6 marca na wiecu „Przymierze dla Polski”

Wiec zorganizowanym w DOMU POLONII w Warszawie, głos zabrał Prezydent FUNDACJI GOSPODARCZEJ BEZROBOTNYM „SŁAWPOL” WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK -BYDGOSZCZ Pan Sławomir Ziembiński z Gdańska.

Powiedział on między innymi, że pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w znacznej mierze nie są przeznaczane dla bezrobotnych w celu stworzenia przez nich własnego miejsca pracy lub na szkolenia w innym potrzebnym na rynku pracy zawodzie. Korzystają z nich urzędy, samorządy terytorialne organizując dla swoich pracowników różnego rodzaju szkolenia i kupują sobie urzędowe nowe komputery (bardzo często załatwiając różne sprawy w urzędzie słyszy się PRACOWNIK JEST NA SZKOLENIU, studia podyplomowe-czyli studia po studiach.

Min Jolanta Fedak obcięła na rok 2011 w budżecie środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia o 70% …Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ma na ten rok 7mln zlotych , a inne w mniejszych miejscowościach jeszcze mniej!!

Przecież to wszystko nie jest za darmo. na to idą ogromne sumy pieniędzy a bezrobotnym obcina się niemiłosiernie środki na aktywizację zawodową. Wymagania jakie muszą spełniać bezrobotni by ubiegać się o uzyskanie środków na aktywizację zawodową są absurdalne. Ewidentnie chodzi o to by skomplikować, zniechęcić i utrudnić bezrobotnemu start na swoim. Ma to ogromny wpływ na rosnące bezrobocie i rosnącą dziurę w budżecie i Państwa i samorządów. Nie są i jedni, i drudzy zainteresowani by przybywało nowych podatników. Musimy liczyć na samych siebie. Jak widać wszystko jest tak skonstruowane by nie pomóc obywatelowi. Sami musimy się organizować i walczyć o swoje.

W Rzeczpospolitej Polskiej szkolnictwo średnie jest dzisiaj FABRYKĄ BEZROBOTNYCH – polikwidowano większość techników i szkół zawodowych i kształcimy treaz bezrobotnych , ale za to z MATURĄ.W Bydgoszczy zlikwidowano ostatnie w Polsce technikum kolejowe!!

Pracodawcy Polscy jak mówił SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI z Gdańska , który niedawno uczestniczył w konferencji Konfederacji Pracodawców Polskich potrzebują na dziś : hydraulików , murarzy , zbrojarzy , kierowców i …kucharzy.

Maturzysta to człowiek bez zawodu powiększający grono bezrobotnych – co na to Pani minister Katarzyna Hall….

Prezydent Fundacji SŁAWPOL udzielił Panu Markowi Pawłowi Pilaszkowi PEŁNOMOCNICTWA, czyniąc go Dyrektorem oddziału www.fundacja-slawpol.eu w Warszawie, Fundacji SŁAWPOL.
W obydwu dnia spotkań brał czynny udział Gen. dyw. ds Jan G. Grudniewski Naczelny Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich i Przewodniczący POLSKIEGO RUCHU UWŁASZCZENIOWEGO. Podkreślił on, żę Naród Polski podlega zubożeniu, degradacji gospodarczej, oświatowej i kulturalnej. Właściwie trudno znależć dziedzinę, z której Polak byłby dumny. Zniszczono i sprzedano obcemu kapitałowi rozwinięte zakłady pracy – zostały one polikwidowane , albo wykonują marginalną produkcję .Firmy te dawały poczucie stabilizacji i rozwoju Polski. Wynikające z tego narastające bezrobocie jest procesem odbierania wolności każdemu obywatelowi a także całemu Narodowi.

Przeciwstawić się temu można , tylko konsolidując wszystkie siły społeczne, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Pozytywistyczna PRACA ORGANICZNA, PRACA U PODSTAW jest teraz szczególnie aktualna.
NIE MA WOLNOŚCI BEZ WŁASNOŚCI
Zapraszamy do współpracy z www.fundacja-slawpol.eu prowadzimy pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne i organizujemy szkolenia , jak założyć własną firmą i nie zbankrutować przez pierwsze 2 lata oraz szkolenia zawodowe. kontakt :warszawa@fundacja-slawpol.eu

AUTOR MAREK PAWEŁ PILASZEK

1 KOMENTARZ