Stłuczka – co zrobić, by nie zostać "na lodzie"

0
1490
views

Ciągle zima nie chce ustąpić i nadal jest ślisko. W takich warunkach nie ciężko o tzw. stłuczkę. Co zrobić, by nie zostać „na lodzie”? Oto kilka porad, by z takiej sytuacji wyjść szybko i bez szwanku.

Drobna kolizja w ruchu drogowym to nic strasznego i nie należy się martwić. Mało który kierowca przez całe życie nie był sprawcą bądź ofiarą takiego wydarzenia. Kiedy taka sytuacja nastąpi przede wszystkim należy zachować spokój i zdrowy rozsądek. Pierwsze, pytanie, jakie każdy sobie zadaje to: Wzywać policję, czy nie?

I tu błąd. Najpierw trzeba ustalić, czy nikt nie ucierpiał w kolizji i nie potrzebuje pomocy, a potem, jeśli nikomu nic się nie stało, należy pojazdy usunąć z drogi tak, by nie tamowały ruchu i nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Jeśli są osoby które ucierpiały w wypadku lub usunięcie pojazdu z drogi jest fizycznie niemożliwe, należy miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczyć. Służą temu światła awaryjne (jeśli pojazd ich nie posiada, to światła pozycyjne) i trójkąt ostrzegawczy. Należy pamiętać, że trójkąt umieszczamy:
• Na autostradzie i drodze ekspresowej – w odległości 100m od pojazdu.
• Na pozostałych drogach – w odległości 30-50m poza terenem zabudowanym, a zaraz za pojazdem lub na pojeździe na terenie zabudowanym (na terenie zabudowanym w przypadku zastosowania świateł awaryjnych, trójkąt nie jest konieczny).

Policja
Decydując się na wezwanie policji należy brać pod uwagę kilka aspektów:
• Czy ktoś ucierpiał na zdrowiu? Jeśli tak, wezwanie policji jest niezbędne i wynika z przepisów prawa.
• Czy wina sprawcy jest jednoznaczna? Jeśli wiadomo, kto zawinił, to o ile sprawca nie wypiera się swojego udziału w zdarzeniu, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeśli zaś, są wątpliwości co do tego, kto jest winny kolizji, należy wesprzeć się pomocą fachowców. Trzeci wariant – kiedy nasz sprawca wypiera się winy – wtedy warto wezwać policję, by potwierdzić fakty. Jeśli jest podejrzenie iż drugi kierowca jest pod wpływem środków odurzających, bez wątpienia należy skorzystać z pomocy policji.

Chcąc skorzystać z pomocy policji należy jednak pamiętać, że czas oczekiwania na policjantów na samym miejscu zdarzenia jest zwykle długi, jak również potem należy być cierpliwym w oczekiwaniu na notatkę pokolizyjną. Warto też wziąć pod uwagę fakt iż ilość policjantów jest ograniczona, a okres zimowy wiąże się ze znaczną ilością wypadków. Czasem warto by służby były w stanie pomóc tym, którzy naprawdę takiej pomocy potrzebują.

Należy jednak pamiętać, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej wezwać policję i oprzeć się na ich opinii.

Oświadczenie
Niezależnie od tego, czy wzywamy policję, czy nie, warto spisać dane sprawcy. Będą potrzebne informacje zawarte w:
• prawie jazdy, dane osobowe, numer prawa jazdy,
• dowodzie osobistym lub paszporcie – tak możemy sprawdzić autentyczność danych, warto zanotować również numer dowodu tożsamości,
• polisie OC – niezbędne dane to nazwa ubezpieczyciela, numer polisy i termin jej ważności (jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności polisy, wezwij policję), zanotuj też, na kogo wystawiona jest polisa,
• dowodzie rejestracyjnym – tu są dane na temat właściciela pojazdu, spisz również numer telefonu kontaktowego do niego.
Jeśli dane zostały zebrane, nikt nie ucierpiał i nie ma też wątpliwości co do tego, że sprawca wyprze się zdarzenia, należy przyjąć od sprawcy stosowne oświadczenie..

Oświadczenie sprawcy powinno zawierać takie informacje, jak:
• dane sprawcy,
• dane pojazdu,
• dane ubezpieczyciela wraz z numerem polisy,
• dane dotyczące właściciela pojazdu, jeśli kierowca nie jest właścicielem samochodu,
• dane właściciela pojazdu poszkodowanego,
• dane kierowcy tego pojazdu,
• informacje o miejscu i czasie zdarzenia (wraz z godziną),
• opis zdarzenia i uszkodzeń pojazdu poszkodowanego,
• dane świadków zdarzenia (również pasażerów),
• podpisy: sprawcy, poszkodowanego i świadków.

Należy pamiętać, że oświadczenie musi być sporządzone przez sprawcę własnoręcznie i zawierać wyraźne wyraźne przyznanie się do winy.

Zdjęcia
Aby nie było żadnych wątpliwości co do szkody i pojazdów biorących udział w kolizji warto przygotować dokumentację fotograficzną. Obecnie nie powinno być to problemem, ponieważ większość telefonów komórkowych wyposażonych jest w aparat.

Aby przygotować dobre zdjęcia, czyli takie, które mogą usprawnić procedury likwidacji szkód należy:
• Wykonać dwa zdjęcia pojazdu: pierwsze obejmujące przód i jeden bok, drugie tył i drugi bok. Należy pamiętać, by były widoczne tablice rejestracyjne.
• Poza tym wykonać zdjęcia uszkodzonych elementów .
• Jeśli jest to możliwe zrobić zdjęcie miejsca zdarzenia.

Zgłoszenie szkody
Podstawową kwestią dotyczącą zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy jest czas w jakim należy to zrobić. Termin zgłoszenia szkody w każdym towarzystwie jest inny i wynika z warunków ubezpieczenia, najczęściej jest to od 3 do 7 dni roboczych liczonych od dnia wystąpienia zdarzenia, lub dnia w którym poszkodowany dowiedział się o zdarzeniu. Należy więc jak najszybciej zgłosić takie zdarzenie u ubezpieczyciela.

Co do sposobu zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela jest kilka możliwości. Zwykle wystarczy zgłosić szkodę poprzez infolinię lub też osobiście w TU w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy.

www.zielonydziennik.carfocus.pl