TFI: wartość aktywów netto VII 2010

0
1439
views

Po dwóch miesiącach przerwy lipiec przyniósł ponowny wzrost aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Tym samym oddaliła się groźba spadku zarządzanych przez TFI środków poniżej granicy 100 mld PLN.

Dynamika zmian na poziomie +3,9% pozwoliła nie tylko na odbudowanie aktywów po dwóch miesiącach spadkowych, ale doprowadziła do podwyższenia ich wartości do poziomu nienotowanego od ponad 2 lat – podaje wspólny raport przygotowany przez Analizy Online oraz Izbę Zarządzającą Funduszami i Aktywami.

Z końcem lipca br. aktywa zgromadzone w funduszach warte były 105,2 mld PLN, czyli w ciągu miesiąca zyskały +3,7 mld PLN.

Do wzrostu wartości aktywów przyczyniła się przede wszystkim dobra koniunktura na rynku akcji, a także rosnące ceny obligacji. Dzięki poprawie klimatu inwestycyjnego na świecie, główny indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał w lipcu +7,8%. Z raportu wynika również, że relatywnie większym zainteresowaniem cieszyły się akcje spółek największych, co obrazuje zmiana wartości indeksu WIG20, który wzrósł o +9,0%. Bardziej pasywna postawa krajowych inwestorów tłumaczy mniejsze zwyżki spółek małych i średnich, mWIG40 zyskał +5,2%, zaś sWIG80 +6,5%. W lipcu mieliśmy również do czynienia z powrotem inwestorów na rynek długu, dzięki czemu indeks obligacji skarbowych IROS zwiększył swą wartość o +0,72%.

Dzięki temu większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Szacujemy, iż wynik
zarządzania wzbogacił aktywa o ok. +2,7 mld PLN. Pozostały +1 mld PLN to dodatnie saldo wpłat i wypłat dokonywanych przez klientów. Spora część tej kwoty (ponad +200 mln zł) jest pochodną uruchomienia działalności przez nowego gracza na rynku, czyli AXA TFI.

Liderem w zakresie napływów, po jednomiesięcznej przerwie, ponownie zostały fundusze gotówkowe i pieniężne. Największy odpływ zanotowaliśmy z produktów inwestujących w polskie papiery dłużne. Najwyższą dynamiką zmian (+5,9%) mogą się poszczycić jednak fundusze akcyjne, w których przypadku możemy mówić o silnym przełożeniu skali odbicia, jakie odnotowaliśmy na giełdzie w Warszawie, jak i na innych rynkach, na których pozyskane środki lokują zarządzający. Dzięki temu ich udział w rynku wzrósł o +0,6 pkt proc. do 27,5% na koniec lipca.

Zaraz za tą grupą plasują się fundusze gotówkowe i pieniężne (+5,5%), w przypadku których znaczna część wzrostu aktywów była wynikiem nowych wpłat od inwestorów. Średni wzrost wartości jednostki w tej grupie wyniósł bowiem jedynie +0,4%.

Kolejne, kończące miesiąc wzrostem aktywów grupy, to fundusze lokujące aktywa na rynku akcji oraz rynku długu, czyli fundusze mieszane (+4,0%) oraz stabilnego wzrostu (+2,4%). W przypadku funduszy ochrony kapitału wzrost poziomu aktywów o +3,0% to zasługa nowoutworzonego funduszu z oferty KBC TFI, do którego klienci wpłacili ponad +100 mln PLN nowych środków. Również fundusze dłużne, mimo odpływu kapitału, dzięki dobrej koniunkturze na rynku długu, zdołały zwiększyć wartość zgromadzonych środków o symboliczne +0,2%. Dokładnie tyle samo zyskały na wartości aktywa funduszy nieruchomości.

W pozostałych dwóch przypadkach odnotowaliśmy spadek wartości aktywów, sięgający w przypadku funduszy surowcowych -9,3%. Tak duży spadek to przede wszystkim efekt bardzo słabych wyników inwestycyjnych, do których przyczyniło się taniejące złoto. Aktywa funduszy sekurytyzacyjnych straciły w lipcu na wartości -2,9%.

Źródło: www.analizy.pl