Do połowy lutego możemy jeszcze wymienić "stare" bilety kupione przed 16 sierpnia

0
1239
views

Do 16 lutego w Punktach Obsługi Pasażerów można dokonać wymiany "starych " biletów komunikacji miejskiej; nie ma opłaty manipulacyjnej. Nie należy również doładowywać karty miejskiej przed wygaśnięciem starego kontraktu, ponieważ go utracimy.

Są duże kolejki do punktów, gdzie można dokonać wymiany biletu, ale pocieszające jest to, iż się zmniejszyły. Największe były po zmianach cen. Przypominamy ,że "stare" bilety można wymieniać przez pół roku, licząc od 16 sierpnia ( wtedy nastąpiła zmiana ceny i podwyżka biletów), czyli do 16 lutego.
Długookresowe bilety, aktywowane przed 16 sierpnia zachowują ważność. Pamiętać należy żeby bilet z nowej taryfy zakodować dopiero po wygaśnięciu ważności "starego" biletu. Jednak obecnie można zakodować bilet z nowej taryfy na miejsce starego, wtedy utracimy poprzednio zawarty kontrakt.
Pieniądze za utracony w ten sposób bilet lub jego część można odzyskać pod warunkiem, że nowy bilet był tym samym kontraktem. Należy w tej sprawie zgłosić reklamację do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM. Jeśli ktoś chciałby odzyskać utracone dni na karcie, a nie pieniądze, może to zrobić w punktach: Centrum, Ratusz-Arsenał i przy ul. Żelaznej 61.

Nowe ceny biletów będą obowiązywać do końca 2012 r.; później warszawiaków czekają kolejne podwyżki – w 2013 i 2014 r.
Bilet z nowej taryfy o wygaśnięciu należy bezzwłocznie aktywować w kasowniku lub w bramce metra po wystąpieniu wygaśnięcia kontraktu ze starej strefy.
Wiadomo, że od 1 września można składać w Punktach Obsługi Pasażerów wnioski o przedłużenie lub wyrobienie biletu wolnej jazdy dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające do ulgi.

Do bezpłatnych przejazdów mają prawo dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli takich gdzie jest czworo lub więcej dzieci, które nie ukończyły jeszcze 20. roku życia, uczą się, są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych i stale zamieszkują na terenie Warszawy
Żeby podróżować komunikacją miejską, muszą posiadać one specjalną, imienną kartę z zakodowanym odpowiednim kontraktem. Karty wydawane są po złożeniu specjalnego wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności legitymacji szkolnej lub terminu zameldowania, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia przez dziecko 20. roku życia.

Daniel Fijorek