Od dziś nowe przepisy parkowania!

0
1290
views

Już dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy parkowania w płatnej strefie. Do nowych przepisów doszło rozróżnienie pojazdu samochodowego od samochodu, sposób umieszczania wymaganych dokumentów oraz szersza definicja mieszkańca strefy płatnego parkowania, którym od dzisiaj będzie osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze obejmującym strefę oraz przylegających do jej granic nieruchomości.

Mieszkańcowi przysługuje abonament, wydawany tylko na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, albo jeden samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Ustalono też, że kartę "N+" wraz z kartą parkingową, "Kartę Powstańca", "Kartę Honorową", Legitymację Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, bilety kontrolne lub abonament należy położyć za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego tak, aby umożliwić ich odczytanie z zewnątrz. Inne wyłożenie dokumentu jest równoznaczne z brakiem opłaty za parkowanie.

 

Paulina Milewska