„Pozarządówki” mają głos

0
1340
views

Konsultacje. Zarząd województwa na posiedzeniu 28 września przyjął projekty wieloletniego (2011 – 2015) i rocznego (na 2012 rok) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z treścią podjętych uchwał, projekty zostają skierowane do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny – czytamy w informacji biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu wieloletniego i formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pocztą (Toruń, plac Teatralny 2), pocztą elektroniczną ( ngo@kujawsko-pomorskie.pl) Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) lub faksem (nr 56 62 18 275) w terminie od 6 do 17 października 2011 r.