Gdzie może powstać elektrownia jądrowa w Polsce

0
1254
views

PGE Polska Grupa Energetyczna, inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłych elektrowni. Na liście znalazły się Choczewo, Gąski i Żarnowiec.

Przez kolejne dwa lata we wskazanych lokalizacjach prowadzone będą szczegółowe badania lokalizacyjne i środowiskowe. Wyniki tych badań pozwolą wskazać lokalizację docelową.

Wybór potencjalnych lokalizacji poprzedzony został wielomiesięcznymi badaniami uwzględniającymi m.in. takie czynniki jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, środowisko przyrodnicze czyli na przykład położenie względem parków narodowych czy obszarów Natura 2000, obecne zagospodarowanie terenu oraz logistykę i infrastrukturę czyli bliskość energetycznych sieci przesyłowych, sieci drogowych i kolejowych.

– Wszystkie przedstawione lokalizacje traktujemy dzisiaj równorzędnie. Przed nami dwa lata badań m.in. geologicznych i środowiskowych, które pomogą nam wskazać lokalizację docelową. Planujemy, że nastąpi to w roku 2013 – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE S.A.

Dla gminy, na terenie której ostatecznie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa oraz dla gmin sąsiadujących, będzie to olbrzymia szansa na dynamiczny rozwój regionu. Zarówno sama elektrownia, jak i firmy z nią współdziałające pozwolą na stworzenie wielu nowych miejsc pracy oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. W budżecie gmin pojawią się dodatkowe, wielomilionowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz przychody z tytułu podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę planowany czas budowy i funkcjonowania elektrowni oraz jej likwidacji, gmina, w której finalnie zostanie zlokalizowana elektrownia będzie czerpała korzyści z tego faktu przez ok. 100 lat

– Wskazanie potencjalnych lokalizacji, to kolejny ważny etap w realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, który zbliża nas do pozyskania czystej i bezpiecznej energii. – mówi Witold Drożdż, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A.

Lokalizacja „Choczewo” znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim, na terenie gminy Choczewo, w okolicach miejscowości Lubiatowo, Kierzkowo i Kopalino. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Należy do regionu Wybrzeże Słowińskie, które jest częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na terenie występują przede wszystkim lasy i zadrzewienia. W zachodniej części zlokalizowane są pojedyncze zabudowania byłej jednostki wojskowej.

Lokalizacja „Gąski" – znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Mielno. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, częściowo w regionie Wybrzeża Słowińskiego, a częściowo w regionie morenowej Równiny Białogardzkiej, oba regiony są częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na obszarze lokalizacji występują przede wszystkim tereny rolne.

Lokalizacja „Żarnowiec” znajduje się w północno-zachodniej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na terenie gminy Krokowa, przy granicy z gminą Gniewino. Obszar lokalizacji znajduje się na terenach przemysłowych z niewielką liczbą terenów zieleni nieurządzonej. Północna i południowa część obszaru zajęta jest pod obiekty przemysłu nieuciążliwego. W środkowej części obszaru znajdują się tereny zdegradowane wraz z obiektami byłej elektrowni jądrowej. We wschodniej części obszaru w większości znajdują się obiekty zdewastowane i opuszczone budynki (planowane na hotele robotnicze oraz biurowce). Cały obszar położony jest w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

lokalizacje_banner

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym podmiotem w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz jedną z największych tego typu firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Kapitałowa PGE posiada rozległe doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych oraz stabilną pozycję ekonomiczną i znaczący potencjał finansowy umożliwiający realizację ambitnych projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W styczniu 2009 Polski Rząd powierzył PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. realizację programu jądrowego w zakresie budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy ok 6000 MW.

W celu realizacji tego projektu w grudniu 2009 r. powstała spółka PGE Energia Jądrowa S.A., która zarządza segmentem Energetyki jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE, realizując strategiczne działania związane z przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowych. Spółka wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

W styczniu 2010 roku zarejestrowana została spółka celowa PGE EJ1 Sp. z o. o., która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ1 odpowiada także za wybór partnera, z którym utworzy konsorcjum do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz za przeprowadzenie postępowania na wybór dostawcy technologii.

 

Źródło: swiadomieoatomie.pl