„Nowa Elewacja” w Piotrkowie Trybunalskim.

0
1280
views

Do dnia 28 lutego 2012 roku właściciele budynków i ich administratorzy mogą zgłaszać wybrane przez siebie piotrkowskie  kamienice do konkursu na najlepiej odnowioną elewację.

Budynki, które mogą być zgłoszone do konkursu powinny być ulokowane w obszarze zawartym między ulicami: POW, Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie, al. Kopernika, al. Piłsudskiego, włącznie z terenami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i będącymi w użytkowaniu wieczystym PKP oraz nieruchomościami w pierzei ulic stanowiących granice obszaru. Jedynym warunkiem udziału  jest fakt zakończenia remontu w 2011 roku. 

Komisja konkursowa wybierze  najładniejszy budynek na podstawie ogólnych wrażeń estetycznych, stopnia skomplikowania realizacji remontu elewacji oraz jakości materiałów  wykorzystanych przy remoncie. Pula nagród dla zwycięzców wynosi 75 tys. zł.
Wniosek zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Planowania Rozwoju Miasta (ul. Szkolna 28, pok.42), w punktach informacyjnych w siedzibach Urzędu Miasta lub na stronie internetowej miasta www.piotrkow.pl. 

 

Blanka Rogowska