Firma na obcasach

0
1435
views

Świat biznesu niemalże od zawsze zarezerwowany był wyłącznie dla mężczyzn. I nie chodzi jedynie o piastowanie urzędniczych stanowisk czy tworzenie własnych przedsiębiorstw.

Jeszcze nie tak dawno kobieta – lekarz, kobieta – pilot czy kobieta – żołnierz stanowiły dla otoczenia czystą abstrakcję. Owszem, pewne żeńskie jednostki próbowały wybić się i zaznaczyć swoją obecność, jednakże nie budziły w ludziach tak powszechnego zaufania i poszanowania, jakim cieszyli się męscy przedstawiciele tych zawodów.
Kobieta przede wszystkim winna być żoną, matką i panią domu, silnie zaangażowaną w przydzieloną jej rolę. Sprawującą opiekę nad ciepłem domowego ogniska, przysłowiową „kurą domową”, bez większych ambicji i życiowych aspiracji. Na szczęście stereotypy należy, a wręcz trzeba obalać. Postęp cywilizacyjny i wzrost samoświadomości pań sprawiły, że życie samo pozwoliło na zweryfikowanie utartych schematów. W dzisiejszych czasach kobieta posiada decydujący głos w wielu sprawach i dziedzinach, niegdyś dostępnych jedynie płci przeciwnej.

KIM JEST DZISIEJSZA BUSINESSWOMAN?

Nie ma określonej reguły, która jednoznacznie scharakteryzuje obraz kobiety sukcesu. Każdy człowiek to odrębna jednostka, posiadająca własne cechy jak również indywidualne zapatrywanie na otaczający świat, także nie należy wrzucać wszystkich do jednego worka.

Kiedy jest odpowiedni moment na własny biznes?

Tak naprawdę zawsze znajdzie się jakieś „ale”. Niejednokrotnie takiej decyzji towarzyszy mnóstwo wątpliwości i strach przed nowym. Mimo to wszelkiego rodzaju obawy są często motorem napędowym, stymulującym do działania. Świadomość tworzenia dzieła własnymi rękami, od podstaw, mobilizuje do podjęcia ryzyka. Niebezpieczeństwo utraty czasu, siły i pieniędzy jest nieodzownym elementem towarzyszącym tworzeniu własnego interesu, jednak istnieje jeszcze druga strona medalu.

Jaka jest Pani biznesu?

Przede wszystkim ma konkretny pomysł na siebie, który racjonalnie wciela w życie. Jest oryginalna, twórcza, stanowcza, ale nie dążąca do celu po trupach. Cechuje ją silna wola i upór w stawianiu czoła przeciwnościom losu. Nie poddaje się z byle powodu, skrupulatnie realizuje wytyczone założenia.
Często jednak businesswoman kojarzy się z zimną, wyrachowaną kobietą – wampem. Image taki pozwala na zamaskowanie ukrytych słabości, których ta nie chce uzewnętrzniać. Jednakże to tylko poza, która chowa przed światem kobietę pełną pozytywnych cech i empatii do otaczającej rzeczywistości.
Najważniejsze by osoba kierująca zespołem, mająca pod sobą wielu podwładnych była kompetentna w swojej dziedzinie. Odnosi się to zarówno do kobiety jak i mężczyzny, w tym przypadku nie ma podziału ze względu na płeć.

Kim jest Pani biznesu?

Nierzadko to kobieta zmuszona do podjęcia radykalnej decyzji, bywa że nagłej, nieoczekiwanej. Trudna sytuacja życiowa, brak wsparcia ze strony współmałżonka dopinguje do wzięcia życia we własne ręce. Małe dzieci, cały dom na głowie, ograniczone zaplecze finansowe determinują do działania. Wszystko co nowe budzi wiele wątpliwości i napawa strachem przed porażką bądź kompromitacją. Ale niejednokrotnie nie ma innego wyjścia, trzeba pokierować własnym losem, nie bacząc na konsekwencje. Ryzyko zawsze bywa podwójne, można wiele stracić, ale można jeszcze więcej zyskać.
Druga grupa kobiet podejmujących się realizacji życiowych planów to głównie kobiety, które ukończyły studia wyższe, ewentualnie posiadają wykształcenie średnie (licealne). Te panie, albo wybierają kierunek studiów adekwatny do umiejętności by tam móc szlifować własne predyspozycje, albo dążą do uzyskania dyplomu niezbędnego do dalszego działania, ale już w innej dziedzinie życia.
Cechuje je przede wszystkim wiara w siebie, która stanowi najlepszą broń w dążeniu do wytyczonych celów. Także silna wola i upór pozwalają na przezwyciężanie wszelkich trudów i hamują rzucane kłody pod nogi.

KOBIECA ŚWIADOMOŚĆ W ŚWIECIE BIZNESU

I tu znów nie mamy jednoznacznej odpowiedzi jak kobieta powinna zachowywać się w świecie wykreowanym przez mężczyzn. Do tej pory to przedstawiciele płci męskiej piastowali najważniejsze stanowiska, byli górą bo nie mieli konkurencji w postaci kobiet. W dzisiejszych czasach panie posiadają decydujący głos w wielu sprawach, nawet ragi światowej, niegdyś należący wyłącznie do panów.
Kobiecie na kierowniczym stanowisku jest znacznie trudniej, aniżeli mężczyźnie obejmującemu tę samą posadę. Dama budować musi własny autorytet na podłożu jeszcze ciągle stereotypowego myślenia ludzi wyznających zasadę, iż kobieta winna być przede wszystkim żoną i matką, gospodynią domową jedynie do garów a nie do szefowania.

Jaka jest kobieta – szef?

To zależy od jej osobowości, nastawienia do ludzi, z którymi przyszło jej współpracować. Czy kobieta jest szefem lepszym czy gorszym, tego na pierwszy rzut oka nie da się zweryfikować, potrzeba czasu i wspólnej pracy by móc zaobserwować to co w niej pozytywne a co niekorzystne.
Posiada w sobie wiele wspaniałych cech charakterystycznych wyłącznie dla przedstawicielek płci pięknej, wyróżniających ją spośród męskiej części kierownictwa. Kobieta – szef nie reaguje agresywnie na porażki i chwilowe niepowodzenia, spory rozwiązuje w sposób odpowiedni, bez niepotrzebnych komplikacji. Jej zachowanie przeciwstawne jest zupełnie do działania mężczyzny – szefa, który przejawia przesadną wręcz kontrolę nad funkcją, której się podejmuje, a nagromadzoną frustrację rozładowuje poprzez konflikty czy sprzeczki z innymi pracownikami.
Kobieta – szef powinna być kreatywna, zdecydowana, ale bez ostentacyjnego manifestowania swojej wyższości, takie zachowanie nie służy zdrowym relacjom w kontaktach szef – podwładny. Całość wieńczyć winna elegancja, ale nie obnoszenie się z własnym wizerunkiem, gdyż zanadto wygórowana dbałość o wygląd może zdominować troskę nad dobrem interesu. Samodzielność, odpowiedzialność, oryginalność czy twórczość to kolejne przymioty dobrej pani – kierownik. Kobieta w biznesie ma większą odporność na stres, łatwo nie poddaje się trudnościom, jest znacznie bardziej odporna psychicznie.
Zdarza się jednak, iż kobieta na wysokim stanowisku nadmiernie wykorzystuje swoją pozycję, jej działania nie mają nic wspólnego z rolą szefa, to niejako manipulacja innymi dla osiągnięcia własnych korzyści.
Nierzadko kobieta – szef , co widać gołym okiem, traktuje zupełnie inaczej współpracujące z nią inne kobiety, inaczej zaś mężczyzn wchodzących w skład zespołu. Panów faworyzuje, paniom natomiast narzuca zbyt szybkie tempo pracy. Tymczasem w momencie gdy podwładna jest ambitniejsza – a co gorsza – ładniejsza od swojej szefowej, nie będzie miała łatwego życia.
Rywalizacja na płaszczyźnie zarówno skuteczności w działaniu jak i w sferze wyglądu stwarza napiętą atmosferę, w której nie da się wyegzekwować od żadnej ze stron maksimum wydajności. Ta sama pani – szef również w obrębie życia osobistego chętniej otacza się gronem osobników rodzaju męskiego, z którymi może dyskutować na równi, jak szef z szefem. Często nie posiada własnej rodziny, żale i rozgoryczenie za taki stan rzeczy przelewa na niższych rangą pracowników. Prawdziwa kobieta biznesu powinna utrzymywać równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą. Nie przenosić stresów z jednej dziedziny na drugą i odwrotnie, to może nie służyć zarówno jej jak i ludziom, którzy z nią współtworzą jakąś rzeczywistość.
Kobieta – szef ma tendencje do impulsywności, uzewnętrzniania emocji w niej nagromadzonych, które wychodzą na światło dzienne poprzez negatywne zachowanie. Towarzyszą temu wybuchy złości, jawne wyżywanie się na pracownikach. To nie pomaga w tworzeniu porozumienia między stronami, wywołuje natomiast obustronną wrogość i niemiłą aurę.
Kobieta – szef posiada również skłonność do, z jednej strony budowania chłodnego dystansu w swoim otoczeniu. Ona – szef i oni – pracownicy nie jawią się jako zespół razem powołujący do życia wspólne dzieło, ale jako odrębne grupy samodzielnie tworzące fragmenty, z których należałoby utworzyć jedną całość. Z drugiej strony przejawia nadmierną opiekę wobec co poniektórych, faworyzowanych przez siebie pracowników, którym okazuje przychylność i zwraca na nich większą uwagę. Jednym matkuje, innych spycha na dalszy plan. W takiej sytuacji należałoby odnaleźć złoty środek, być po prostu dobrym kierownikiem, bez przesadnego promowania jednych i nadmiernego degradowania innych.
Kobieta – szef posiada także predyspozycje do wyzyskiwania podwładnych, nieskłonnych do afiszowania się z własną asertywnością, w ten sposób próbuje wymusić na słabszych posłuszeństwo dla uzyskania korzyści wyłącznie dla siebie. Pracobiorca niejednokrotnie zmuszony trudną sytuacją życiową czy rodzinną, nie ma innego wyjścia aniżeli poddać się szykanom i nakazom ze strony pracodawcy. Silna presja wywierana na człowieku zaburza jego racjonalne myślenie. Nierzadko zastraszany bądź wyśmiewany posuwa się do radykalnego czynu jakim jest samobójstwo.

MIEJSCE KOBIETY W BIZNESIE

Kim jest w machinie biznesu? Przede wszystkim jest kobietą i na każdym kroku winna manifestować swoją przynależność do płci pięknej. Oczywiście piastując ważne, kierownicze stanowisko zapominać nie należy jej o odpowiednim wyglądzie kobiety sukcesu. Strój nie może przyćmiewać inteligencji i całego warsztatu przez siebie wypracowanego, ubiór to wizytówka a nie tandetna reklama. Z drugiej strony prezentowana przez kobietę garderoba nie może psuć prezencji, która na pierwszy rzut oka bywa nierzadko mylna z prawdziwymi intencjami i umiejętnościami pani interesu. Raczej na umówione, ważne i pozytywnie wpływające na wizerunek firmy spotkanie, businesswoman nie przybiegnie w dresie i adidasach, zziajana i zlana potem, gdy cała reszta towarzystwa odziana będzie w stosowne garnitury i skrojone na miarę marynarki. To z pewnością korzystnie nie wpłynęłoby na dalszy rozwój działalności. Chyba że wcześniej ustalono między sobą tego typu zasady, złamano konwenanse i stworzono własny styl. Najczęściej jednak większe uznanie i podziw w pracownikach bądź klientach tudzież kontrahentach, zyskuje kobieta ubrana szykownie i z pełną klasą.
Pani w świecie biznesu to nie facet, dlatego nie może przybierać wyglądu mężczyzny, powinna podkreślać swoją płeć oraz indywidualność.
Świadoma swojej pozycji dama wie co sprawi, iż będzie odbierana słusznie, jak na kobietę biznesu przystało. Jaskrawe ciuchy czy karnawałowe stroje dobre są na bal czy imprezę, ale nie do pracy. Dopasowane do ciała ale nie zanadto opinające sylwetkę garsonki, częściej całe kostiumy z przewagą spódnic, rzadziej z obecnością spodni to dla pani sukcesu dogodne odzienie. Ważnym elementem są wszelkiego rodzaju dodatki, począwszy od butów a skończywszy na złotym zegarku. Zawsze kobieta stojąca na kilkucentymetrowym obcasie wzbudzać będzie większy respekt, aniżeli ta na zupełnie płaskiej podeszwie. Z czego to wynika? Chyba z faktu, iż nawet niższa pani w momencie założenia obuwia na obcasie staje się godnym współzawodnikiem, niejednokrotnie stojąc, nawiązać może kontakt wzrokowy z rozmówcą na tym samym poziomie ( w przypadku mężczyzn ), nie jest wtedy zdominowana jego spoglądaniem z góry. Z drugiej strony wychodzi na prowadzenie zerkając z wysokości na kobiety niższe, tym samym zyskuje przewagę, czuje wyższość, to na nią z dołu ku górze wędrują czyjeś oczy.
Dodatki typu: dopasowana do reszty torebka czy dopełniająca całość biżuteria sprawiają, iż kobieta odczuć może pewność siebie wynikającą z dobrego smaku czy gustu w doborze eleganckich akcesoriów. To wieńczy dzieło jakim jest wizerunek kobiety zwycięstwa. Sam strój to jeszcze nie wszystko, dopiero ekskluzywna torebka czy markowe kolczyki tworzą całokształt.

SAMA CZY W ZESPOLE?

Małgosia to kobieta – firma. Jest dla siebie zarówno szefem jak i pracownikiem. Nie pyta o zgodę, sama podejmuje decyzje w ważnych sprawach, wyznacza sobie godziny pracy i dyktuje warunki. Nie wyobraża sobie zarówno dyktatury ze strony pracodawcy jak też narzucania własnych ambicji innym. Sama dla siebie chce być panią życia. Jeśli coś nie wyjdzie winą obarczyć może wyłącznie swoje niedociągnięcia. Istnieje także druga strona, sukcesy i wspaniałe osiągnięcia zawdzięcza jedynie wytrwałości i własnemu dążeniu do celu, skrupulatnie krok po kroku.
To od kobiety zależy jaką wybierze drogę do sukcesu. Jedne posiadają umiejętność pracy w zespole, kierowania innymi i to pozwala im realizować siebie. Druga grupa kobiet woli niezależność i powierzanie ważnych zadań wyłącznie sobie.
Niemniej jednak najważniejsza jest wytrwałość i wiara, że wszystko może się udać, nawet gdy inni w nas nie wierzą i starają się niweczyć plany.

 

ZielonyDziennik.pl, Ilona Opolska