ACTA – zbawienie czy zagrożenie?

0
1084
views

Prezydent zaniepokojony zamieszaniem wokół umowy ACTA zwołał spotkanie, w którym udział wzięli ministrowie: Gowin, Boni i Zdrojewski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, obecni byli także prezydenccy ministrowie.

RPO chce debat publicznych celem poznania głosu społeczeństwa. Zwykli internauci protestują na ulicach Poznania oraz na łamach popularnych portali społecznościowych. Ale o co właściwie chodzi?

ACTA – Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi – jest porozumieniem wielostronnym, mającym na celu przede wszystkim ochronę własności intelektualnej. Wprowadza regulacje dotyczące obrotu towarami podrabianymi, zasady handlu lekami generycznymi i rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych przez Internet. Do umowy może przystąpić każde państwo. Na mocy porozumienia ACTA zostają powołane nowe struktury administracyjne niezależne od innych instytucji międzynarodowych.

Ochrona własności intelektualnej ma ogromne znaczenie dla twórców. Umowa ACTA ma pomóc im o nią walczyć. Paradoksalnie może jednak spowodować spadek zainteresowania wieloma produktami i dziełami ze względu na cenę, jaką trzeba zapłacić za oryginały. Dobrym przykładem mogą tu być studenci i uczniowie, których nie stać na nabywanie legalnych wydań płyt lub książek, a którzy stanowią znaczące grono odbiorców współczesnej muzyki i literatury. Zgodnie zarówno z ACTA jak i z obowiązującym już wcześniej polskim prawem mogą oni być ścigani i skazywani za kradzież własności intelektualnej, z tą różnicą, że Umowa handlowa umożliwia ujawnianie i przekazywanie ich danych osobowych między organami ścigania różnych państw. Nie wszystkie z tych krajów są w stanie zapewnić niejawność personaliów. Oznacza to zagrożenie praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Obecnie jednak głosy przeciw Umowie handlowej pozostają bez znaczenia, gdyż Jadwiga Rodowicz – ambasador Polski w Japonii podpisała w imieniu rządu traktat ACTA.

M. Rainka

 

Decyzja Tuska: proces ratyfikacji ACTA zawieszony