Gdzie bezpiecznie ulokować pieniądze?

3
1278
views

Powszechnie znaną zasadą dotyczącą inwestowania oszczędności jest to, że im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk z oszczędności. Jakie mamy jednak opcje, jeśli chcemy bezpiecznie ulokować nasze pieniądze?

W ostatnich latach banki bardzo urozmaiciły ofertę produktów, w które możemy zainwestować nasze pieniądze. Możemy swobodnie wybierać pomiędzy tradycyjnymi lokatami, polisolokatami, lokatami strukturyzowanymi. Żeby wybrać optymalne rozwiązanie dla siebie, warto przyjrzeć się każdemu z tych produktów.
Lokaty bankowe
Lokata bankowa to najpopularniejszy sposób lokowania oszczędności. Wybierając ten produkt nie ponosimy żadnego ryzyka, z góry wiadomo ile trwa lokata, jakie jest jej oprocentowanie i jaki będzie nasz zysk po jej zakończeniu. Większość lokat ma stałe oprocentowania, ale zdarzają się również produkty ze zmiennym lub progresywnym oprocentowaniem. Trzeba również pamiętać, że ostateczny zysk z lokat zostanie pomniejszony o „podatek Belki” czyli 19% podatek od zysków kapitałowych.
Załóżmy, że planujemy zainwestować 5000 zł na rok. Jaki zysk może przynieść nam lokata bankowa? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć zestawienie 3 najlepszych lokat dostępnych w tej chwili na rynku.
TOP 3 Najlepsze lokaty bankowe, kapitał 5000 zł, czas trwania lokaty 1 rok

 

TOP3 Lokaty bankowe na 5 tys. zł na 12 miesięcy:

Bank, produkt

Oprocentowanie

Odsetki

po podatku

Odsetki przed

opodatkowaniem

FM Bank

FM Lokata w PLN

7,00%

283,50 PLN

350,00 PLN

Santander Consumer Bank

Lokata Direct + Internet

6,60%

267,30 PLN

330,00 PLN

Meritum Bank

Lokata Standardowa Internetowa (dla posiadaczy konta )

Z powyższej tabeli wynika, że na najlepszej lokacie bankowej po roku zarobimy 283,50 zł. Jest to zysk pewny, nie ponosimy żadnego ryzyka. Taka kwota na pewno wpłynie na nasze konto.
Polisolokaty
Polisolokata nie jest typową lokatą bankową, a ubezpieczeniem. Zawieramy umowę ubezpieczenia na dożycie. Suma ubezpieczenia z lokaty odpowiada kwocie lokaty na tradycyjnym depozycie bankowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się, że po określonym w umowie czasie zwróci nam wpłacony kapitał wraz z premią (odsetkami). Polisolokaty są dobrym sposobem na ominięcie podatku Belki, ponieważ premia nie stanowi zysku kapitałowego i nie podlega opodatkowaniu.
Należy tylko pamiętać, że pieniądze, które wpłacamy na polisolokatę nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tylko Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG gwarantuje wypłatę tylko 50% kwoty zdeponowanej na polisolokacie. 
Jakie zyski możemy osiągnąć na polisolokacie? Spójrzmy na zestawienie 3 najlepszych polisolokat.
TOP 3 Najlepsze Polisolokaty, kapitał 5000 zł, czas trwania lokaty 1 rok

 

TOP3 Polisolokaty na 5 tys. zł na 12 miesięcy:

Bank, produkt

Oprocentowanie

Odsetki

po podatku

Odsetki przed

opodatkowaniem

Nordea Bank

Nordea Ekstra Profit

6,50 %

263,25 PLN

325,00 PLN

Crédit Agricole

Polisa lokacyjna "Antidotum PRO na podatek"

6,00%

243,00 PLN

300,00 PLN

Bank BPH

Polisa "Optima Profit"

5,32%

215,46 PLN

266,00 PLN

Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Lokaty strukturyzowane
Bardzo ciekawym i coraz bardziej popularnym sposobem inwestowania pieniędzy są lokaty strukturyzowane. Lokując na nich swoje oszczędności możemy osiągnąć większe zyski niż na zwykłej lokacie bankowej, ale możemy również nie zarobić ani grosza.
Lokaty strukturyzowane składają się z dwóch elementów. Mniej więcej 85- 90% zainwestowanych pieniędzy zostaje przeznaczone na zakup pewnych lokat lub obligacji, pozostałe 10- 15% inwestor lokuje w ryzykownych opcjach. Dzięki inwestycjom w bezpieczne aktywa, mamy gwarancję, że kapitał włożony w lokatę zostanie nam zwrócony. Natomiast nasz zysk jest zależny od wyników opcji. Opcje mogą, ale nie muszą być powiązane z rynkiem finansowym. Zyski z opcji mogą być uzależnione zarówno od poziomu indeksu WIG20, jak i notowań cen kawy, brylantów czy chińskich spółek.
W przypadku lokat ustrukturyzowanych trudno przewidzieć zysk, jaki osiągniemy. Sposób naliczania jest z reguły dość skomplikowany i zależny od wielu czynników. Jest on jednak na pewno wyższy niż w przypadku tradycyjnych lokat. Trzeba wziąć jednak pod uwagę ryzyko, że otrzymamy jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.
A dla wielbicieli większego ryzyka…
Jeśli nie satysfakcjonują Cię kilkuprocentowe zysk, a ewentualna strata nie zburzy domowego budżetu, możesz sięgnąć po bardziej ryzykowne rozwiązania: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, akcje, udziały w spółkach. Musisz tylko odpowiedzieć na pytanie, czy masz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by takie inwestycje przyniosły pieniądze.

Marta Ośko

Dla www.Zd24.pl, Porównywarka finansowa Comperia.pl

3 KOMENTARZE

  1. a ja gdzies czytalem, ze ponoc getin obecnie oferuje najlepsze lokaty znowu, szczegolnie, ze okres antybelek mamy juz za soba dzieki poczciwie nami rządzacym

  2. Dla mnie lokaty to najbezpieczniejsza forma oszczędzania. I tutaj jakiś użytkownik wspomniał o getinie – próbowałam różnych banków i od dwóch lat jestem właśnie u nich. Nie mam powodów do narzekań, w czasie antybelek mieli chyba najlepszą ofertę na rynku.

  3. Giełda ryzykowna obligacje raczej niepewne, co jak co pozostają lokaty co prawda podatek już trzeba płacić ale można wyjść jeszcze powyżej inflacji. Jak na razie trzeba przeczekać najgorętszy okres kryzysu właśnie na lokatach.