Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

0
1285
views

To ogromna szansa dla 400 szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa łódzkiego którzy dostaną stypendia z UM

Stypendium wyniesie 450 zł miesięcznie i przyznawane będzie od września do sierpnia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. O stypendia będzie można starać się od września. Uczeń ubiegający się o stypendium musi wykazywać uzdolnienia w przedmiotach ścisłych (matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych), mieszkać lub uczyć się na terenie województwa łódzkiego, a także pochodzić z rodziny niezamożnej, dla której niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Więcej informacji na stronie www.stypendium.info.pl oraz pod numerami tel.: 42 291 97 20 i 42 291 97 49.