Idą zmiany w PKP

0
1051
views

Na 2015 rok została zaplanowana prywatyzacja Polskich Kolei Państwowych. Z dotychczasowych 20 spółek, którymi prezesi PKP zarządzają ma pozostać ich tylko i wyłącznie pięć.

Działanie takie ma być podjęte w wyniku ciężkiej sytuacji finansowej panującej w transporcie kolejowym. Zmiany te mają przynieść dla PKP zyski w wysokości 3,2 mld. zł.

Niestety nie będzie to jednak wystarczająca kwota, która przyczyni się do spłaty długu jaki został zaciągnięty przez koleje, bowiem wynosi on 4,3 mld. zł.
Nie jest jednak pewne czy plany te dojdą do skutku bowiem już raz miały być one wprowadzone w życie co nie doszło do skutku.

DS