Idą zmiany w podatkach

0
1122
views

Ministerstwo Finansów opublikowało treść projektu nowelizacji ustawy o podatków od towarów i usług. Mimo , ze nowe przepisy wprowadzają kilka bardzo istotnych zmian w zakresie podatku Vat ,to zapowiadanych rewolucji i idących za nią ułatwień dla podatników nie będzie.

Przedsiębiorcy nie będą mieli wiele czasu , aby przygotować się na zmiany. Część z nich ma wejść w życie dopiero od lipca 2013 r.(jak te dotyczące np. momentu powstania obowiązku podatkowego albo fakturowania), pozostałe od 1 stycznia 2013 r., a niektóre nawet dopiero od stycznia 2014 r.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego . Obecnie, co do zasady , obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od dnia sprzedaży. Po wprowadzeniu zmian, obowiązek podatkowy powstawać będzie na koniec miesiąca , w którym dokonano dostawy towaru lub w którym usługa zostanie wykonana , bez względu na datę wystawienia faktury (nie później niż 15 dni od dnia dostawy lub wykonania usługi).

W przypadku transakcji opiewających na wartości niższe niż 450 zł. brutto (lub 100 EURO), wprowadzona zostanie możliwość wystawiania uproszczonych faktur Vat . Taka faktura nie będzie musiała zawierać szczegółowych danych nabywcy. Obowiązkowy będzie jedynie numer Nip nabywcy. A wiec w przypadku dostosowania kasy fiskalnej do możliwości wprowadzenia numeru Nip nabywcy ,paragon fiskalny będzie mógł być traktowany jako faktura uproszczona.

Wprowadzony zostanie wyższy limit wartości prezentów niepodlegających opodatkowaniu. Dotychczasowy limit w wysokości 10 zł. , zostanie zastąpiony limitem w wysokości 20 zł., natomiast w przypadku prezentów przekazywanych w ciągu roku tej samej osobie, limit zostanie podwyższony do 200 zł zamiast dotychczasowych 100 zł.

Jednocześnie zgodnie z koncepcją ministerstwa finansów systematycznego i stopniowego ograniczania wszelkich odstępstw od prowadzenia działalności przy zastosowaniu kas fiskalnych, zostanie znacznie obniżony limit zwolnienia od stosowania kas. Propozycja polega na obniżeniu kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia z kwoty 40 tys. zł. do kwoty 20 tys. zł. dla wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Ponadto sporo zmian dotyczy faktur elektronicznych. Zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być traktowana tak samo jak faktura papierowa.

To tylko niektóre z propozycji zmian obowiązujących od nowego roku. Nie należy zapominać, że każda zmiana dotycząca zasad rozliczania podatku VAT niesie ze sobą konsekwencje w postaci konieczności dostosowań systemów księgowych. Ponadto, w początkowym okresie stosowania znowelizowanych przepisów wzrasta liczba popełnianych błędów w rozliczeniach podatkowych. A więc może warto się zastanowić czy naprawdę warto zmieniać ustawę o Vat tak jak to w ostatnich latach bywa co najmniej dwa razy w roku?

 

M SZ