Koniec dobrego w emeryturach mundurowych

0
1063
views

Od 1 stycznia 2013 roku funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wstąpią do służby będą nabywać uprawnienia emerytalne po łącznym spełnieniu dwóch warunków wieku – 55 lat oraz stażu służby – 25 lat.

Funkcjonariusze nadal będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Zmiany nie dotyczą funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę.

Funkcjonariusze 10 formacji, w tym służb podległych MSW m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu oraz żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55 roku życia i 25 latach służby.

 

PAP