Niemcy szukają taniej siły roboczej

0
1029
views

W poniedziałek OECD podała, że w najbliższych latach Niemcy będą potrzebowali dużego wzrostu wykwalifikowanej siły roboczej z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej, aby wyrównać braki spowodowane starzeniem się pracujących obywateli tego kraju.

Niemiecka polityka dotycząca wysoko wykwalifikowanych pracowników jest jedną z najbardziej liberalnych spośród 34 krajów uprzemysłowionych zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu.

Jednak żeby wypełnić przewidywany deficyt w wykwalifikowanej sile roboczej, który ma osiągnąć wartość 5,4 mln osób do 2025 roku, Berlin będzie zmuszony zliberalizować proces rekrutacji średnio wykwalifikowanej siły roboczej reprezentowanej przez pielęgniarki i rzemieślników.

Według  raportu wydanego przez Paryskie forum polityczne istnieje ogólne przekonanie, że Niemcy nie są wystarczająco konkurencyjnym krajem dla potencjalnych pracowników na arenie międzynarodowej.

Pomimo swojego prężnego rynku, cenionej edukacji, rozwiniętego przemysłu oraz wysokiego standardu życia, oferują najmniej z większości krajów UE.  Pracownikom z zagranicy powinno oferować się lepsze warunki pracy”.
 

Źródło: Reuters