Spotkanie animatorów i nauczycieli polonijnych

0
1279
views

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska” potrwa na Warmii i Mazurach od 8 do 12 maja 2013 roku.

Podczas wydarzenia poruszane będą tematy związane z jakością nauczania oraz tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskami ze „Wschodu”, „Zachodu” i Polski w ramach konkretnych działań projektowych. Zaplanowano również debatę nad stanem oświaty polonijnej, jej mocnymi i słabymi stronami oraz docelowym modelem wsparcia systemowego, a także prezentację dotychczasowych prac i planów przez instytucje zajmujące się oświatą polonijną.

Udział w tegorocznym zjeździe potwierdzili m.in. Maciej Jakubowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak – autorka i redaktorka książek metodycznych i artykułów o nauczaniu języka polskiego na różnych szczeblach edukacji.

Inauguracja odbędzie się 8 maja w Olsztynie (m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie), natomiast w kolejnych dniach uczestnicy zjazdu spotkają się w Ostródzie.

Organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Miasta w Ostródzie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Dom Polonii w Ostródzie.

Fot.wrota.warmia.mazury.pl

Redakcja PL