Bezpieczna droga dzieci do szkoły

0
1242
views

Od początku roku szkolnego trwa kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”. Do końca miesiąca funkcjonariusze sopockiej straży miejskiej będą zabezpieczać przejścia dla pieszych – w szczególności te, które znajdują się bezpośrednio przy szkołach.

Oprócz działań przy przejściach dla pieszych sopoccy strażnicy miejscy przeprowadzają również prelekcje w szkołach podstawowych.

Zadaniem strażników przeprowadzających dzieci i młodzież przez przejścia dla pieszych jest przypomnienie dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i wyczulenie kierowców na ograniczenie prędkości w związku z zabezpieczeniem przejść. Wykonując swoje obowiązki starają się również rozmawiać z pieszymi o prawidłowym korzystaniu z przejść dla pieszych, a szczególnie – co podkreślają strażnicy udzielający się w akcji – zależy im na wyrobieniu u dzieci nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego, w tym na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas drogi do szkoły. Funkcjonariusze przedstawiają zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, przechodzenia przez jezdnię i uczą jak przygotować się, aby na jezdni być widocznym.

Oprócz działań przy przejściach dla pieszych sopoccy strażnicy miejscy przeprowadzają również prelekcje w szkołach podstawowych, w klasach I-III, których celem jest przypomnienie prawidłowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i korzystania z przejść dla pieszych oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem.

W ramach akcji przy przejściach dla pieszych i w szkołach dzieci otrzymują gadżety, które zwiększają ich bezpieczeństwo. Dzięki pomocy i wsparciu firm ENERGA S.A. i firmy LOTOS S.A dzieci biorące udział w pogadankach ze strażnikami otrzymują upominki. Są to m.in. odblaskowe opaski, kołnierzyki, zabawki, a także worki na tornister, latarki do roweru, książeczki tematyczne oraz płyty CD z grami edukacyjnymi „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”.

Od początku września przedstawiciele straży miejskiej spotkali się już z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54. Kolejne zaplanowane są z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Kolberga 15, z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 oraz w SP nr 7 przy ul. Haffnera 55 i SP nr 8 przy ul. 3 Maja 41.