MdM nie dla pracujących za granicą?

0
1292
views

Do końca czerwca banki w Polsce mają czas na dostosowanie się do jednej z zasad Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Banki będą zmuszone wycofać z oferty hipoteczne kredyty złotowe dla osób zarabiających w innej walucie niż polski złoty.

Tymczasem program Mieszkanie dla Młodych dopuszcza wyłącznie kredyty w złotych. Co za tym idzie, osoby zarabiające w walucie obcej będą wykluczone z rządowego programu dofinansowania wkładu własnego.

Wszystko rozbija się o Rekomendację 6 ze zbioru przepisów zebranych w Rekomendacji S. Jej treść jest jednoznaczna: „Bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach”. Choć termin „rekomendacja” może sugerować pewną dowolność banków w zakresie implementacji reguł narzuconych przez polskiego nadzorcę, to jednak instytucje finansowe zawsze pokornie wdrażają „sugestie” KNF. Dlatego nie ma tu żadnej nadziei – najpóźniej od 1 lipca banki w Polsce będą udzielały kredytów w złotych wyłącznie tym osobom, które osiągają zarobki w polskiej walucie.

Co więcej, osoby zarobkujące w walutach obcych będą właściwie wykluczone z rynku kredytów hipotecznych w Polsce – w standardowej ofercie kredyty w euro ma dosłownie kilka banków, jeden bank udziela kredytów w dolarach amerykańskich, na próżno szukać w ofercie banków kredytów w innych walutach obcych (na kredyt walutowy można jeszcze ewentualnie liczyć w ramach indywidualnej decyzji danego banku). Niektóre banki udzielając kredytów walutowych kierują się kryterium dochodowym – na zobowiązanie w innej walucie niż złoty mają szanse tylko najzamożniejsi klienci, np. osiągający dochody rzędu 15 tys. zł. Po wejściu w życie zasad rekomendacji S takie praktyki będą niedozwolone – jedynie klienci zarabiający w euro dostaną kredyt w euro.

Co więcej, opisana rekomendacja definitywnie zatrzaśnie drzwi przed nabywcami mieszkań w Polsce, którzy nie zarabiają w złotych, ale chcieliby skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych i zdobyć rządowe dofinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Jako, że jedną z najistotniejszych zasad MdM (określona w ustawie!) jest, iż beneficjantami programu mogą być wyłącznie osoby zaciągające kredyty w złotych, osoby zarabiające w innych walutach siłą rzeczy będą wykluczeni z programu rządowego. Co więcej, nawet jeśli np. mąż pracuje w Niemczech i zarabia w euro, a żona w Polsce i dostaje wynagrodzenie w złotych, to w Polsce będą mogli zaciągnąć kredyt hipoteczny wyłącznie w tej walucie, w której ich gospodarstwo domowe zarabia więcej. Więc, co tu kryć, zwykle w euro.