Polacy chcą ozusowania śmieciówek

0
944
views

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, iż Polacy skłaniają się ku temu, aby w naszym kraju weszło w życie odprowadzanie składek do ZUS od umów zlecenia, oraz o dzieło na zasadach, które obowiązują przy zawieraniu umów o pracę.

Za takim rozwiązaniem mającym stopniowo zlikwidować tzw. śmieciówki jest ponad 57 proc. ankietowanych. Faktem jest, że harmonogram resortu pracy, dotyczący likwidacji umów śmieciowych, w 2015 r. mówi, iż składki od umów zlecenia mają być opłacane maksymalnie w wysokości składek od płacy minimalnej, w 2016 r. Tzw. progiem oskładkowania z kolei ma być podstawa w wysokości 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia gdzie od 2017 r. składka będzie pobierana od ogółu pozyskiwanych w ten sposób dochodów.

Celem ustawodawcy jest stopniowa likwidacja umów cywilnoprawnych, co przyczyni się do większej ilości umów bezterminowych, a w konsekwencji dać gwarancję wyższych emerytur w przyszłości.

Wielu przedsiębiorców jest innego zdania. Twierdzą, że jest to zwiększenie kosztów pracy i mniejszej konkurencyjności firm, co zaowocuje wzrostem, a nie spadkiem bezrobocia. Niemniej w większości owe propozycje rządu popierają wykwalifikowani robotnicy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy usług, oraz personel średniego szczebla w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat.

Przeciwnicy ustawy to prywatni przedsiębiorcy, specjaliści wyższego szczebla, przedstawiciele kadry kierowniczej, studenci, jak również uczniowie w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat.

Wiadomości