KE podała wskaźniki koniunktury gospodarczej

0
1273
views

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce w listopadzie wyniósł 99,3 pkt, czyli nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca – podała Komisja Europejska.

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wzrósł o 0,1 pkt w skali miesiąca do -11,9 pkt, dla sektora usług spadł do +1,8 pkt z +2,4 pkt przed miesiącem.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej w listopadzie odnotował wzrost do -14,9 pkt z -16,2 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej poprawił się i wyniósł +2,1 pkt wobec +1,2 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym wzrósł do -24,6 pkt w listopadzie z – 25,2 pkt miesiąc wcześniej.

ESI dla strefy euro wzrósł w listopadzie o 0,1 pkt m/m do 100,8 pkt, podała Komisja Europejska.  Konsensus rynkowy wynosił 100,3 pkt.

Wskaźnik nastrojów biznesu w tym okresie odnotował wzrost o 0,12 pkt m/m do +0,18 pkt, podała także Komisja. Konsensus wynosił +0,04 pkt.

 

ISBnews