Polska gospodarka według ekonomistów ma się dobrze

0
1248
views

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że trzeci kwartał bieżacego roku gospodarka polska była o 3,3 proc. większa niżeli w roku ubiegłym. Głównie dlatego, iż dopisały inwestycje, oraz konsumpcja prywatna.

Jak donosi główna ekonomistka z Banku Pocztowego Monika Kurtek priorytetową siłą napędową naszej gospodarki w trzecim kwartale okazał się popyt krajowy z przyspieszoną konsumpcją, co przyczyniło się do wzrostu 3,2 proc. r/r jak również inwestycje ze wzrostem 9,9 proc r/r. Można powiedzieć, że saldo handlu zagranicznego nieco negatywnie wpływało na wzrost PKB, niemniej nie aż tak jak w kwartale drugim.

– ,,Nałożone przez Rosję embargo na polskie produkty żywnościowe odcisnęło piętno na dynamice eksportu, który rósł wolniej niż w pierwszym i drugim kwartale, ale należy podkreślić że istotny wpływ na eksport miała także pogarszająca się sytuacja w strefie euro. Obniżyło się także tempo wzrostu importu, przy czym najprawdopodobniej dotyczyło to tej jego części która powiązana jest z eksportem.

Na podstawie dostępnych danych oraz w oparciu o prognozy dotyczące czwartego kwartału można szacować, że dynamika PKB w całym 2014 r. wyniesie ok. 3.3-3.4 proc.’’ – powiedziała Monika Kurtek.

 

Zd24