Miliard euro z UE na poprawę systemu zarządzania rzekami

0
1176
views

W ciągu najbliższych lat Polska pozyska ze środków unijnych ponad miliard euro na poprawę systemu gospodarowania rzekami. Dzięki inwestycjom ma się poprawić ochrona przed powodziami i suszami, a także jakość wody. Trwają konsultacje krajowego planu gospodarowania wodami, który Polska musi w przyszłym roku złożyć w Komisji Europejskiej.

‒ Jestem przeświadczony o tym, że poprawimy jakość zarządzania. Jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ludzie będą bezpieczniejsi, mówię to zarówno o ochronie przed powodzią, jak i ochronie przed suszą. I wreszcie stworzymy instrumenty do lepszego i racjonalniejszego korzystania z zasobów wody – zapowiada w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska.

Zgodnie z unijną Ramową Dyrektywą Wodną do 22 grudnia przyszłego roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą złożyć w Komisji Europejskiej aktualne krajowe plany gospodarowania wodami. Będą one potem zmieniane co 6 lat. Polska może liczyć nawet na miliard euro wsparcia z Brukseli na realizację planu w trakcie rozpoczynającej się perspektywy budżetowej 2014-2020.

‒ Mając te dokumenty, udowodnimy Komisji Europejskiej, że w Polsce w obszarze gospodarki wodnej mamy jasną wizję tego, w jakim kierunku zmierzamy. A to jest jeden z kluczowych wymogów, aby Komisja Europejska zechciała uwolnić środki finansowe na realizację tych przedsięwzięć – podkreśla Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 26 maja 2015 r. Poddane konsultacjom zostały aktualizacje: program wodno-środowiskowy kraju, plany gospodarowania wodami dla dorzeczy obejmujących Polskę (poza Wisłą i Odrą to także fragmenty dorzeczy m.in. Dniestru, Dunaju, Łaby, Niemna i Pregoły) oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Gawłowski podkreśla, że dzięki aktualizacji planów poprawi się bezpieczeństwo korzystania z wody. Wśród celów unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej są m.in. zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowanie zrównoważonego korzystania z wód, ochrona wód, poprawa ich jakości, zmniejszenie skutków zanieczyszczenia, powodzi oraz suszy.

‒ W planie wodno-środowiskowym jest cały obszar działań, które mają doprowadzić do poprawy jakości i potencjału wód. Będą to działania techniczne, działania nietechniczne oraz działania prawne, które mają doprowadzić do tego, aby wszystkie aktywności w tym obszarze były dobre dla środowiska, zgodne z dyrektywami, a jednocześnie służyły człowiekowi – wyjaśnia Sumisławski.

Kolejna aktualizacja planów gospodarowania wodami odbędzie się za 6 lat, a kolejna – w 2027 r.