Szczurek przebił Rostowskiego

0
1350
views

Deficyt budżetu państwa w 2014 roku był niższy niż 30 miliardów złotych – napisała w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Jeśli te dane potwierdzą się w oficjalnym podsumowaniu, będzie to największa różnica między zaplanowanym a zrealizowanym deficytem od co najmniej 14 lat.

Ustawa budżetowa na 2014 roku przewidywała kwotę deficytu w wysokości 47,5 mld zł.

Według wstępnych szacunków na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowany w 2014 r. deficyt budżetowy wynosi poniżej 30 mld zł i jest niższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 18 mld zł – napisała.

Wysokość osiągniętego deficytu jest wynikiem wyższych od planowanych dochodów budżetu państwa o kwotę ponad 5 mld zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu zrealizowanych wydatków o kwotę ponad 12 mld zł – dodała pani wiceminister.

Zaznaczyła, że są to dane wstępne i mogą ulec zmianie. Gdyby jednak dane potwierdziły się oznaczałoby to, że pod kierownictwem Mateusza Szczurka resort finansów działa wyjątkowo oszczędnie. Tak dużej różnicy między założeniem budżetu a jego wykonaniem nie było w Polsce co najmniej od 2000 roku – na tyle pozwala się cofnąć w czasie archiwum serwisu internetowego resortu finansów.

 

 

 

Więcej w Money.pl