Wspomagacze wykorzystywane podczas procesu czyszczenia chemicznego

0
1528
views

Czyszczenie chemiczne wyrobów włókienniczych rozwinęło się dopiero pod koniec XIX wieku. Od tej pory stale ewoluuje a na rynku pralniczym pojawiają się coraz to nowsze i bezpieczniejsze rozpuszczalniki czyszczące.

Rozpuszczalniki te powinny wykazywać szereg cech:

  • dobrą zdolność odtłuszczania wyrobów włókienniczych, która może być zwiększona przez dodatek wody i tzw. wspomagaczy;
  • brak agresywności w stosunku do metali i tworzyw konstrukcyjnych agregatów chemicznych;
  • stabilność w warunkach procesu czyszczenia chemicznego i podczas ich regeneracji;
  • odpowiednie właściwości fizjologiczne;
  • umiarkowane zużycie oraz łatwą i ekonomiczną regenerację;
  • niepalność.

Aby jakość prania odpowiadała najwyższym stardandom, prócz rozpuszczalnika należy stosować dodatkowe detergenty, które zapewniają skuteczność.

Dzisiaj na rynku dostępne są dwa powszechnie stosowane rozpuszczalniki wykorzystywane w agregatach chemicznych. Są to czterochloroetylen (PER) oraz hydrocarbon. Od roku 2014 roku wprowadzony na rynek polski został nowy -w pełni bezpieczny dla środowiska- rozpuszczalnik będący sylikonem w czystej postaci GreenEarth.

Bez względu na typ rozpuszczalnika wykorzystywanego w czyszczeniu chemicznym zasada kożystania z dodatkowych detergentów jest taka sama. Co więcej stosowanie dodatkowych detergentów jest konieczne ponieważ jedynie 10% (brud hydrofobowy – tłuszczowy) wszystkich plam występujących na wyrobach włókienniczych, jest możliwe do usunięcia przy wykorzystaniu samego rozpuszczalnika. Brud tłuszczowy jest rozpuszczany przez rozpuszczalnik.

Ale co z brudem pigmentowym, który w wielu przypadkach może ponownie osadzić się na odzieży i powodować jej szarzenie? Lub z brudem hydrofilowym rozpuszczalnym i pęczniejącym w wodzie?

W przypadku brudu pigmentowego sprawa załatwiana jest przez wykorzystywanie filtra. Kąpiel czyszcząca filtrowana jest podczas całego cyklu w celu pozbycia się drobin brudu. Niestety usunięcie brudu hydrofilowego nie jest już możliwe przy użyciu filtrów. Aby pozbyć się tego typu zabrudzeń potrzebne wprowadzenie do kąpieli czyszczącej niewielkiej ilości wody. Aby przeprowadzić ten zabieg, należy użyć tak zwanych wspomagaczy.

Wspomagacze to związki powierzchniowo czynne, których głownym zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu czyszczenia chemicznego, oraz ograniczenie do minimum powtórnego prania odzieży w środowisku wodnym lub kolejnego miejscowego odplamiania.

 

 

Główne cechy wspomagaczy stosowanych w procesie czyszczenia chemicznego:

  • posiadają dobrą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach stosowanych w czyszczeniu chemicznym;
  • równomiernie rozprowadzają cząsteczki wody w rozpuszczalniku przed ich osadzeniem się na włóknach tkaniny;
  • działaką jako związek powierzchniowo czynny dyspergując cząsteczki brudu pigmentowego, chroniąc odzież przez szarzeniem;
  • wykazują zdolność zatrzymywania wody w kąpieli, nie powodując zwiększenia ciśnienia w filtrze agregatu.

Czyszczenie chemiczne