Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

0
1403
views

O 57,6 zł wzrasta w tym roku podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Więcej także muszą zapłacić przedsiębiorcy, którzy korzystają z preferencyjnych ubezpieczeń w ZUS, bowiem o 100 zł wzrosła płaca minimalna.

Do połowy lutego osoby prowadzące własne firmy będą musiały zapłacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne za styczeń tego roku. Przedsiębiorcy korzystający ze zryczałtowanej stawki ustalanej na podstawie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, będą odprowadzać do ZUS daninę od podstawy, która nie będzie mogła być niższa niż 2433 zł.

Tym samym składka na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do końca grudnia 2016 r. nie może być niższa niż 474,92 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, i 194,64 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na ten cel muszą przeznaczyć 59,61 zł miesięcznie. Składka wypadkowa będzie wynosić 43,79 zł, zaś na Fundusz Pracy 59,61 zł. Składka zdrowotna na ten rok zostanie podana później.

Od nowego roku zwiększają się także obciążenia przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek na ZUS. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych (przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej) nie prowadziły pozarolniczej działalności oraz nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy. Zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) podstawę wymiaru składek w 2016 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego w 2016 r. 1850 zł).

Tym samym tegoroczne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne nie mogą być niższe niż: 108,34 zł na ubezpieczenie emerytalne, 44,40 zł – rentowe, oraz 13,60 zł – na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowo taka osoba musi ponieść koszty opłacania składki wypadkowej 9,99 zł miesięcznie, jeśli taka forma działalności nie jest obciążona większą daniną. Natomiast na Fundusz Pracy trzeba wpłacić 13,60 zł miesięcznie. ??

 

Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna