Komornik najlepiej kopie leżącego

0
1686
views

Fala egzekucji komorniczych rent i emerytur sięga zenitu, w ostatnich kilku miesiącach wzrosła znacząco ilość wniosków komorniczych  wysyłanych do ZUS o zajęcie emerytur i rent.

Nasi seniorzy już nie spłacają kredytów, które zaciągnęli, najczęściej na prośbę dzieci i wnuków – o czym alarmuje GW.

– Od ubiegłego roku wzrosła liczba świadczeń emerytalno-rentowych,  z których komornicy potrącają długi seniorów – informuje przedstawiciel ZUS.

W oddziale ZUS w Słupsku już co 14. emeryturę i rentę zajmuje komornik sądowy – w sumie już zajął ponad 6 tys świadczeń, pozostawiając często chorych i leżących,  prawie bez środków do życia – dla komornika człowiek to tylko narzędzie do ściągania zobowiązań.

Przedstawiciel Krajowego Rejestru Długów, nie ma wątpliwości, że częstym powodem zaciągniętych kredytów są ich najbliżsi.

– Seniorzy rodów to przecież wiarygodni  kredytobiorcy, bo posiadający stałe dochody, zaciągają pożyczki  dla wchodzących w dorosłe życie ukochanych wnuczków,  a po egzekucji komorniczej już im nic nie pozostaje jak tylko udać się w długą drogę do zbawcy.

 

media