Nielegalny susz tytoniowy objęty nowym prawem

0
1075
views

Branża tytoniowa jest jedną z tych, która ma duże znaczenie jeśli chodzi o wpływy do budżetu państwa. W związku z powyższym rząd zajął się nowelizacją projektu ustawy o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych oraz suszu tytoniowego..

Głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego handlu suszem tytoniowym. Uzasadnienie zmian mówi, że: ,,Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym’’.

Według autorów projektu nielegalna sprzedaż suszu tytoniowego należy do jednej z najbardziej dochodowych w szarej strefie. To z kolei przyczynia się do osłabiania budżetu państwa.

Dodatkowo projekt przewiduje, iż: ,,Sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będą mogli dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego zrzeszająca rolników lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik’’.

 

Wiadomości, Julian Z. Pankiewicz