Małymi krokami ku GOZpodarczej przemianie

0
832
views

Jak wynika z danych raportu GUS1 w 2016 roku Polacy wytworzyli ponad 128 mln ton odpadów (z wyłączeniem komunalnych), z czego niecała połowa została poddana odzyskowi, a przeszło 45 mln ton trafiło na składowiska i hałdy.

Jednak powoli zwiększa się świadomość przedsiębiorców na temat właściwego zarządzania odpadami i podejmowania działań  w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji firm w tym obszarze, 15 października Stena Recycling rozpoczyna nabór do drugiej edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (in. gospodarka cyrkularna, GOZ) to idea oparta na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Cyrkularny model gospodarki niesie za sobą szereg korzyści środowiskowych, ekonomicznych, a także społecznych.

Wśród najważniejszych można wymienić:

 • redukcję ilości odpadów,

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie,

 • ochronę przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen,

 • zwiększenie konkurencyjności firm,

 • 2 mln więcej miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej2,

 • 600 mld euro oszczędności dla europejskich przedsiębiorstw3.

Krok po kroku ku gospodarce cyrkularnej

Dobre praktyki, stosowane na poszczególnych etapach zarządzania odpadami, mają realne znaczenie dla efektywnego propagowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cyrkularny model gospodarki brzmi skomplikowanie, ale jego wdrożenie – małymi krokami – ułatwi codzienną pracę przedsiębiorców oraz przyczyni się do zmniejszenia produkowanych odpadów – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Dlatego tak istotne jest by producenci:

 • już na etapie projektowania decydowali się na tworzywa możliwe do ich ponownego wykorzystania,

 • dostosowali ilości kupowanych materiałów do realnego zapotrzebowania, unikając nadmiaru
  i marnowania nabytych towarów,

 • dokonali analizy ilości i rodzaju powstających odpadów, by móc zoptymalizować proces zarządzania odpadami.

Lider GOZ – podziel się doświadczeniem i zainspiruj innych

15 października 2018 roku rusza druga edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Laureaci pierwszej edycji pokazali, że przedsiębiorstwa chcą odejść od dotychczasowych modeli biznesowych na rzecz tych cyrkularnych i mają pomysł, jak to zrobić. Wybór lidera GOZ stwarza okazję do wymiany doświadczeń i pochwalenia się wdrażanymi rozwiązaniami, tym samym motywując innych do działania – dodaje Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Na podstawie badania pt. „Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady”4, przeprowadzonego w 2016 r. przez Stena Recycling, okazało się, że niecałe 30% firm obawia się zaostrzenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Stąd przypuszczenie, że problem z zarządzaniem odpadami wynika nie tyle z lęku, co z braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Dlatego też widoczna potrzeba edukowania na temat modelu gospodarki cyrkularnej skłoniła firmę Stena Recycling do zorganizowania konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Do konkursu mogą zgłaszać się firmy wdrażające swoje praktyki w obszarze GOZ oraz studenci mający pomysły, jak promować ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Druga edycja konkursu, do której nabór będzie trwał od 15 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku, odbywać się będzie pod hasłem „Cyrkularny potencjał do wykorzystania”. W tym roku, odwołując się do najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań z rynku polskiego i międzynarodowego, firma Stena Recycling chce zwrócić uwagę na realne korzyści dla przedsiębiorstwa, wynikające z wdrażania modeli biznesowych zgodnych z zasadami GOZ.

Więcej o konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego na stronie https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Stena Recycling Sp. z o.o. On Board PR

***

O konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, wdrażających rozwiązania z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs stwarza także pole do wymiany doświadczeń i pomysłów między biznesem a środowiskiem naukowym.

Nadesłane projekty ocenia 8-osobowe Jury, w którego skład wchodzą: Profesor Christer Forsgren, kierownik działu Technologii i Nauk o Środowisku Stena Metall Group, Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling, Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Odzysku Opakowań „Rekopol”, Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dariusz Matlak, Prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Małgorzata Greszta z Koalicji „Reconomy” oraz Peter Nielsen, Zastępca Członka Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

1 Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona Środowiska 2017”, październik 2017, Warszawa

2 Dane przedstawione na Konferencji „Gospodarka cyrkularna”, organizowanej przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim, 13.10.2016, Bruksela

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „Zero odpadów” dla Europy”, 02.07.2014

4
 Raport „Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady”, Stena Recycling, 2016. Cały raport do pobrania na stronie: https://www.stenarecycling.pl/forms/raporty-stena-recycling