Wystawa Biblii: Biblia jako najstarsza księga świata

0
2628
views
SONY DSC

W minionym tygodniu w Starachowicach miała miejsce wystawa Biblii, jako najstarszej księgi w dziejach ziemi. Mogliśmy tam zobaczyć Biblię polskiej królowej Zofii Holszańskiej, Biblię Marcina Lutra, bądź tak maleńką jej pozycję, którą mogliśmy obejrzeć jedynie pod mikroskopem. Oglądając tę przepiękną wystawę, mogliśmy zgłębić dzieje rodzaju ludzkiego, dokładnie spisanego w tej cudownej księdze.

 

 

 

 

 

Księga adresowana do człowieka

Biblia jest Bożym poselstwem adresowanym do ludzi, jak zatem wnioskujemy przedstawiona w niej historia pokrywa się z faktami. Biblia twierdzi na przykład, że Jezus z Nazaretu dokonał wielu cudów, został stracony przez Rzymian i powstał z martwych. Liczni starożytni autorzy poświadczają opisy biblijne dotyczące życia Jezusa i Jego naśladowców. Dla przykładu Korneliusz Tacyt żyjący w Rzymie w pierwszym wieku uznawany jest za jednego z najdokładniejszych historyków świata starożytnego.

W jednym ze swoich pism twierdzi on, że cesarz rzymski Neron „dotknął najbardziej wyszukanymi torturami tych, których gmin chrześcijanami nazywał”. Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisze natomiast o Jezusie w swoim dziele zatytułowanym „Dawne dzieje Izraela”, że Jezus był mędrcem, który dokonywał niezwykłych czynów, nauczał rzesze ludzi, zyskał sobie zwolenników spośród Żydów i Greków, uznano go za Mesjasza, został oskarżony przez przywódców żydowskich, a rzymski Piłat skazał Go na śmierć krzyżową, po której zmartwychwstał”.

Co na to historycy

Historycy starożytni potwierdzają najważniejsze wydarzenia przedstawione w Nowym Testamencie, choć sami nie byli chrześcijanami. Archeologia potwierdza historyczną wiarygodność Biblii a archeolodzy stale odkrywają nazwy władców, królów, miasta i święta wymienione w Biblii. W Ewangelii Jana czytamy o tym, że Jezus uzdrowił kalekę obok sadzawki o nazwie Betesda. Tekst wspomina nawet o pięciu krużgankach prowadzących do wspomnianej sadzawki. Archeologowie odnaleźli jej kilkanaście metrów pod ziemią, a co najważniejsze potwierdzają oni, że była zaopatrzona dokładnie w pięć krużganków.

Jak zatem widać, Biblia zawiera mnóstwo szczegółów historycznych, które potwierdzone są przez historię. Wiele starożytnych miejsc wymienionych przez Ewangelistę Łukasza w Dziejach Apostolskich w Nowym Testamencie zostało zidentyfikowanych przez badania archeologiczne. Dla uściślenia Łukasz wymienia trzydzieści dwa kraje, pięćdziesiąt cztery miasta i dziewięć wysp.

Biblia jako Święta Księga nie ma sobie równych. Na wspomnianej wystawie, mogliśmy zobaczyć tę księgę jak wyglądała ona na przestrzeni dziejów świata. Ale zawsze była ona wyjątkową pozycją literacką, natchnioną przez samego Boga.

 

Ewa Michałowska -Walkiewicz